10 Mayıs 2020 Pazar

Yuxuda ilan görmək-yuxuyozma

Yuxuda ilan gormek

Yuxuda ilan görmək

Yuxuda ilan görmək hər cür düşmən deməkdir.Yuxuda ilan görmək, hiyləgər bir düşmənlə təbir olunur. Yuxuda ilan gormək gizli düşmənə, qadına, uşağa, sağlamlığa, səltənətə, Bəyliyi, adamın dolanışığına; Bədəninin hər hansı bir yerindən ilan çıxdığını görmək ailə fərdlərindən birinin düşmənliyinə, Ağızdan ilan çıxması pis süz söyləyərək bundan zərər görməyə, Yastıq və ya yatağı üzərində ilan öldürmək işinin vəfat etməsinə , Boğazından ilan çıxıb torpağa girdiyini görmək əcəlinin yaxınlaşmasına, ilanla boğuşmaq düşmanından zərər görməyə, İlanı öldürmək yaxud kəsmək düşməninə qalib gəlməyə, İlan tutmaq qorxduğu şeydən əmin olmağa, ilana sahib olub ondan qorxmadığını görmək yüksək dərəcələrə, Böyük ilan böyük və güclü düşmənə, Kiçik ilan zəif düşmənə, Ağzına ilan girdiyini görmək elm əhli olmağa, İlanın uçaraq yüksəldiyini görmək sevinc və sürura çatmağa, yerə ilan düşməsi, oranın idarəçisinin vəfatına, Başının üzərində ilan görmək dövlət addımında etibar sahibi olmağa, Qab dolusu ilan görmək Müsəlmanlara buğz etməyə, Yaşıl ilan din düşməninə Ətrafında ilanlar görmək yaxınlarının düşmənliyinə, onların sokamaması zərər verememelerine, ilandan qorxmaq düşmən şərindən əmin olmağa, Evdə görülən ilan evdəki düşmənə, xaricdə görülən ilan çöldəki düşmənə, İlanın əti, sümüyü və dərisi düşmənin malına, İlanın özüylə danışdığını görmək düşməni ilə barışmayan yaxud xeyr və mənfəətə çatmağa , İlanın özünə pis söz söylədiyini görmək düşməni ilə döyüşməyə yaxud düşməni üzündən zərərə getməyi, Qızıl, gümüş və digər mədənlərdə ilan görmək böyük xeyrə, Arxadan gedən ilan hiyləli düşmənə.Yuxuda ilan görmək hər cür düşmən deməkdir. Çox zəhərli olduqları bilinən "Engerek", "kobra", kimi ilanları görmək çox daha da təhlükəli düşmən deməkdir. Yuxuda ilanı evdə görmək düşmənin sizə pislik edəcəyinə şərh olunar. Bu yuxu karıkocanın döyüş etməsinə işarə edər.
Yuxuda ilan görmək hər cür düşmən deməkdir. Çox zəhərli olduqları bilinən Engerek, kobra, kimi ilanları görmək çox daha da təhlükəli düşmən deməkdir. Yuxuda ilanı evdə görmək düşmənin sizə pislik edəcəyinə şərh olunar. Bu yuxu karıkocanın döyüş etməsinə işarə edər.

Yuxuda ilan görmək, hiyləgər bir düşmənlə təbir olunur. Evində ilan görmək, düşmənin evin içində olduğuna, evin xaricində ilan görmək düşmənin çöldə olduğuna dəlalət edər. Bir ilan öldürdüyünü görən düşməninə üstün gəlir. İlanın əti, dərisi, başı, quyruğu və sümüyü düşmənin malına işarədir. Bir ilanı öldürüb əliylə yerdən qaldırdığını və ya parçalayıb eləcə qaldırdığını görən, düşməninə üstünlük təmin edər və malini alır. İlanın özünə gözəl bir söz söylədiyini görən, düşmən ilə barışır. Bir rəvayətə görə xeyir və mənfəətə çatar. Başqa bir rəvayətə görə sonunda sevinilecek bir mal alır. Ayaqlı ilan görmək, düşmənin qüvvətinə işarədir. Ətrafında toplanmış bir çox ilanlar görmək, qohumunun özünə düşmən olduqlarına; bunların özünü soxduğunu görmək, onlardan zərər görəcəyinə; sokmaması, zərəri toxunmayacağına dəlalət edər. 'Yuxusunda dırnaqlı, pəncələri və buynuzları olan ilan görmək', çox şərli böyük bir düşmənə işarədir. Bir ilandan qorxduğunu görən, düşmən şərindən əmin olar. Bir ilan görüb korkmadığı halda ondan qaçdığını görən, kederlenir. Bəzən də, iri və uzun ilan, ailə, qadın və övladdan düşmənliyə işarədir. Bəzən də, bu yuxu, yaramaz, qorxunc və şərli qonşuya işarədir. İri və uzun bir ilana sahib olduğunu görən kimsə böyük bir səltənətin nail olar. Yuxuda ilan, bir düşmən yaxud bir dövlət ya da, bir xəzinə və ya berkidin yaxud da bir uşaqdır. Bir kimsənin yuxuda gördüyü və ondan korkmadığı əjdaha, o kimsənin qüvvət və dövlətidir. İlan, mal sahibi düşməndir. Ilanı öz evinə soxduğunu görən kimsə, səslə özünə hiylə edəcək bir düşmənidir. Ilanı tutduğunu görən kimsəyə təhlükəsizlik içərisində bir düşmən tərəfindən mal gəlir. Əgər ilanı öldürdüyse düşməninə qalib olar. Özünü ilanın esirdiğini görən kimsəyə düşməni tərəfindən bir əza və məşəqqət çatar. Yuxuda ilanı yandırdığını görsə, düşmənim katleder və düşmənlərinə qalib gəlir. İlanın uçduğunu görsə, düşmənlə başqa bir yerə gedər. Kiçik ilan, kiçik uşaqdır. Kiçik bir ilanı öldürdüyünü görsə, kiçik uşağı vəfat edər. Yuxuda, küçələrdə ilanların gəzdiyini görmək o yerdə hərbin meydana gəlməsinə işarədir. Ilan avladığını görən kimsə düşməninə hiylə etməklə onlardan bir şey əldə edər. Qara ilan, hiylə və yaramazlığı cəhətiylə düşməninin ən şiddetlisidir. İlanın ağı, zəif və gücsüz düşməndir. Bir kimsə yuxuda, ilanı yuvasından girib çəkdiyini görsə, o kimsəni qəmli edəcək şeytanın tasallutuna işarədir.

Yuxuda ilanla döyüş etdiyini görsə, qüvvətli düşməni ilə harbede və düşmanından qorxar və bir-birlərindən ayrılarlar. Əgər ilan onu soxsa, bir müsibətə düşər və halas olmadan ümid kəsilər. Öz döşəyində bir ilan öldürdüyünü görən kimsənin xanımı vəfat edər. İki parça edilmiş ilanın parçalarının əlinə aldığını görən kimsə, düşməni olan bir kimsədən istifadə edər. Yuxuda ilanın ətini çiy olaraq yediyini görsə, düşməninə və düşməninin malına zəfər tapar və bu səbəblə sevincə çatar. İlanın ətini bişirərək yediyini görsə, düşməninə qalib və cihad üzündən halal mala nail olar. İlanın, özünü zəhərləyərək bədəninin şişdiyini görən kimsənin bir düşməni ilə düşmənliyi olar və özünə istənməyən bir şey üz edər. İlanın zehirim özünə təsir edib et və sümüklərim bir-birindən ay irdiğini görsə, o kimsə düşməni ilə harbede və məğlub olar. Ailəsi və uşaq-uşağı müxtəlif şəhərlərə dağılar. Əgər bu haldan öldüyünü görsə, düşməni onu öldürər. İlanın iti dişləri düşmənin qüvvəsidir. Öz evinin ilanlarla dolduğunu və onlardan kor madiğini görsə, o kimsedendi evində nəfsinə düşkün insanları və Müsəlman düşmənlərim görər. Yuxuda görülən su ilanları maldır. Yuxuda yaxasında və qolunda korkmadığı ağ və kiçik ilanın olduğunu görməsi, faydalı maldır. Yuxuda zəhərsiz, silkintisi, özünə itaət və istədiyi kimi hərəkət edən bəzi yumşaq ilanlara sahib olmaq, yuxunu görənin əlinə əridilmiş bəzi qızıl və külçə keçməsinə və onları bir yerə basdırıb gizlemesine işarədir. Yuxuda arxadan gedən ilan hiyləli düşməndir. Ilanların gözü qarşısında yürüdüklerim və ətrafında dolaştıklarım görən kimsəyə, özü ilə olan və ona bir zərər və ziyan verə düşmənə işarədir. Bir ilanı görüb lakin ona görünmeksizin qaçsa, düşmanından əmin olar və ona zəfər tapar.

Ölmüş bir ilan görsə, öz cabası olmadan Allah-u Təala düşmənim helakedir. Zərər və ziyan vermədən bəzi ilanların evinə girib çektiklerim görsə, bu yuxu qohumlarından olan düşmənə işarədir ilanları yenə eyni şəkildə öz evindən başqa yerdə görsə, düşməninin xaricilərdən olmasına işarədir. Ilanı iki parça etdiyim görsə, düşmənin düşmənliyinin yarıda kəsər, düşmənlik və məkrini etməkdən onu çəkindirir. Bir şəhərdə ilanların öldürüldüklərini və onların böyüklərindən birini özünün öldürdüyünü görsə, o şəhərə sahib olar. Ilanı yüksək bir yerə çəkir görsə, rahat, fərahlıq və sevincə çatar. İlanın yüksək bir yerdən endiyini görsə, o yerdə bir lider ölər. Ilan əti yediyini görən kimsəyə, sevinc, mənfəət və izzət isabət edər, Bir yerdən bir ilan çəkdiyini görsə, o yerdə meydana çıxacaq bir əzaba işarədir. İlanın, özünü udduğunu görən kimsə, dövlət və səltənətə nail olar. Başında ilan olduğunu görənin Sani dövlət ricali yanında uca olar. Yuxuda ilanları tapdalayaraq onların aralarında naviqasiya, dərələr dolusu, sellərin axacağı böyük bir yağışa işarədir. Bəzən də ilan küffara və bidət sahiblərinə işarədir. İlan, sel və dövlətə işarədir. Bir kimsə bir ilan öldürdüyünü görsə, bir qadınla evlənər. Əgər ilanın bir evdən çəkdiyini görsə, o ev xarab olar. Xəstə olan kimsənin ağızından ilan çıxsa, ölməsinə işarədir. Ağzına ilanın girdiyini görən kimsə düşmənim qəhr edər. Bir ilanı badine sarığını görsə, o kimsə badine kəmər taxar. Arxasından əliylə ilan çıxardığını görən kimsəyə qohumları tərəfindən bir müsibət çatar. Ev ilanı qonşu, səhra ilanı, yol kəsicidir. Elan, ser, qısqanclıq, hiylə və düşmənliklə köməkdir. Yuxuda ilan tutan kimsəni görmək şərli kəslərlə dolanmağa, buz və düşmənliyinin gizli tutaraq düşməni idarə etməyə işarədir. Əgər yalançının yanında ilanlar varsa və yuxunu görən də xəstə isə ömrünün uzun olmasına işarədir.İlanlar xəstəlik və kədəri izah etdiyi kimi, düş kırıklıklarının da işarəçisidir. Engerek ilanı bir bəla mənasını daşıyar. Öküz ilanı isə, qarışıq və pis günlərin yaxınlaşması olaraq qiymətləndirilər.Yuxuda ilan görmək; iş həyatınızda qarışıq və çətin işlərlə uğraşacağınıza, ilanın sürünərək sizə doğru gəldiyini görmək; düşmənlərinizin birləşərək sizə qarşı bir təhlükə meydana gətirməyə çalıştırdıklarına, ilanla boğuşub öldürdüğünüzü görmək; bir düşməninizi yeneceğinize, ilan əti yemək; bir işdən fayda əldə etməyə, ilan ilə danışmaq ; düşmən ilə barışmayan işarədir.

Mustafa Həsənov

21 Mart 2020 Cumartesi

Yuxuda Nəyinsə çoxluğu, bolluğu görmək

Yuxuda Nəyinsə çoxluğu, bolluğu görmək necə yozulur ? Nəyinsə çoxluğu (hətta yaxşı şeyin) da təngə gətirir, bezdirir: Elə hallar olur ki, həyatımızın çalım-çarpaz getdiyini hiss edirik.Yuxuda hansısa insan sizi təqib edirsə və ya həşərat və ya heyvanların zəhlətökən obrazlarını görmüsünüzsə, bu – dünyanın faniliyindən yorğunluq hissinin metaforik təsvir hissinə işarədir. Əgər yuxularınızı müsbət xarakterli hadisələr doldurursa, ola bilsin ki, bu yolla sizin şüurunuz vəd edir:siz bir fəaliyyət və ya həyat aspektini üstün tutaraq digər həyat öhdəliklərinə etinasız yanaşırsınız. Yuxuda mənfi obrazlar görmək – (SİÇANLAR və ya ağcaqanadlar) xoşagəlməz hadisələr və problemlərə işarədir. Qarabasma harada baş verir – ev, maşın və ya başqa yerdə? Həmin hadisədə başqaları iştirak edirlərmi?

Yuxuda Qardaş, bacı uşaqları görmək - yuxuyozma

Yuxuda qardaş bacı uşaqları görmək necə yozulur ? Yuxuda qardaş, bacı uşaqları görmək o deməkdir ki, tezliklə varlanacaqsınız (əgər uşaq yaraşıqlıdırsa və yaxşı görünürsə). Əks təqdirdə, sizi narahatlıq və məyusluq gözləyir. Qadın yuxuda bacısı və ya qardaşı uşağını görübsə, onu həyatda böyük məyusluqlar və bundan mətanətlə, əzmlə çıxmaq gözləyir.

Yuxuda aclıq görmək necə yozulur ? - Yuxuyozma

Yuxuda aclıq görmək necə yozulur ? Əgər yuxuda ac olduğunuzu görsəniz, bu, nəticəsiz iş və dostlarınızın olmamasına işarədir. Əgər yuxuda başqaları ac qalsa, bu o deməkdir ki, sizi kasıblıq, işlərinizdən və əhatənizdən narazılıq gözləyir. Bəzən bu yuxu xəstəlik əlamətidir. Yuxuda düşmənlərinizin ac olması sizin ən vacib işlərdə onları ötüb-keçməyinizə işarədir. Sevgililərə bu yuxu pis əlamətdir. Onların evliliyi xoşbəxt olmaya bilər. Yuxuda özünün acından öldüyünü görmək sizə uğur vəd edən işlərin pis sonluqla nəticələnəcəyinə işarədir. Yuxuda minlərlə insanın aclıqdan öldüyünü görmək – pis əlamətdir.Ola bilsin ki, gələcəkdə insan üçün dönüşü olmayan nəticələr verən hadisə baş verəcək. Yuxuda bərk acmısınızsa, həyatda əks cinsin nümayəndələrinin sizə həddindən artıq diqqəti nəticəsində nüfuzunuzun təhlükə altında qalacağına işarədir. Yuxuda sizə yaxın olan insanlardan birinin aclıqdan öldüyünü görmək- hadisələrin gözlənilməz dəyişəcəyinə işarədir. Yuxuda ac adamları yedirib doydurmaq istəmisinizsə, bu mənəvi kamilliyə işarədir. Yuxuda kimsə sizi aclıqdan ölümdən xilas edibsə, həyatda yardımını gözləmədiyiniz adamdan gözlənilməz dəstək alacaqsınız.

Yuxuda Acılamaq, zəhərləmək görmək yuxuyozmalarə

Yuxuda Acılamaq, zəhərləmək görmək necə yozulur ? Yuxuda acıdil insanla söhbət etmək kiminsə məsuliyyətsiz hərəkətini düzəltməyə çalışacağınıza işarədir, lakin nəticəsiz olacaq. Əgər yuxuda dostunuz acıdil insandırsa, bu o deməkdir ki, sizin ona qarşı xoş münasibətinizə o, alçaqlıqla cavab verəcək. Yuxuda acıdillik edirsinizsə, bu o deməkdir ki, öz yaxın adamınızı nahaq yerə incidir və xətrinə dəyirsiniz, çox yaxında onun köməyinə ehtiyacınız olacaq.

Yuxuda Ad günü görmək-Yuxuyozmalar

Yuxuda Ad günü görmək necə yozulur ? Yuxuda ad günü keçirmək o deməkdir ki, siz gündəlik qayğılardan yorulmusunuz, özünüzü işlərdən ayıraraq istirahət etmək və dostlarla ünsiyyətdə olmaq istəyirsiniz və belə imkan tezliklə ələ düşəcək. Əgər yuxuda ad gününüzü təbrik edirlərsə, bu həyatda yaxın adamlarınızın sizə diqqətinin az olduğundan xəbər verir, lakin tezliklə vəziyyət dəyişəcək. Kiminsə ad gününü qeyd etmək o deməkdir ki, rəqibləriniz peyda olub, onlar dedi-qodular yayaraq sizə xələl yetirəcəklər. Əgər ad gününüzü təbrik etməyi unudublarsa, bu sizin nalayiq hərəkət edəcəyinizə və bundan peşman olacağınıza işarədir. —- Ad günü haqqında yuxunun iki variantı var. Birinci – hamı bilir ki, sizin ad gününüzdür. Ola bilsin ki, qonaqlıq və ya sadəcə dostların təbriki (BAYRAMLAR) yuxunuza girəcək. İkinci variant – hamı sizin ad gününüzün olduğunu unudub.İkinci variant cəmiyyətdə öz mövqeyinizi yüksəltmək cəhdinizdən xəbər verir.Bu yuxunu görmək üçün aşağıdakı elementlər müəyyənedici rol oynaya bilər.Kimi qarşılayırsınız, sizin ad gününüzə necə reaksiya verirlər. Siz şübhəsiz ki,özünüzü cəmiyyətdə artıq hesab edirsiniz, ətrafdakıların diqqətinə ehtiyacınız var. Ad gününüzü xatırlatmaq istəmirsinizsə, deməli, yuxunuzda gördüyünüz insanların sizə böyük diqqət ayırmasını istəyirsiniz. Əgər ad gününüz haqqında demisinizsə və adamlar üzrlü səbəblərini gətirməyə tələsiblərsə, ola bilsin ki, onların sizinlə əlaqəsi kifayət qədər yaxşı deyil. Sizə hansı hədiyyə veriblər?

Yuxuda abort etdirmək-Yuxuyozmalar

Yuxuda abort etdirmək necə yozulur ?
Əgər qadın yuxuda aborta razılıq verdiyini görürsə, bu yuxu, çox güman ki, xəbərdarlıqdır; o, xoşagəlməz hallara səbəb olacaq bir qərar verməyə hazırlaşır. Əgər belə əməliyyat həkimin yuxusuna girirsə, onda bu, həkimin öz peşəkar vəzifəsinə laqeydliyinə xəbərdarlıqdır.

Yuxuda ilan görmək-yuxuyozma

Yuxuda ilan gormek Yuxuda ilan görmək Yuxuda ilan görmək  hər cür düşmən deməkdir.Yuxuda ilan görmək, hiyləgər bir düşmənlə təbir olunur. Yu...