10 Şubat 2019 Pazar

Yuxu yozmalar yeni

Absent (yovşan arağı) – Röyada absent deyilən içkidən içmək-həyatda bir çox bədbəxtliklərlə qarşılaşacağınıza işarədir.
Avqust – yuxuda bir adamın avqust ayını görməsi-evlənmək, boşanmaq, bir işə girmək və bu kimi mühim işlərin o qədər də uğurlu olamayacağını göstərir. Şərqli və qərbli yuxuyozucularının eyni qənaətinə görə, bu cür röya görənlər ailə daxilində də çətin vəziyyətə düşə bilərlər.
Avqust böcəyi (cırcırama) – Yuxuda avqust böcəyi (cırcırama) görmək, əsasən, könül xoşluğu anlamına gəlir. Ancaq qərbli röya yozucuları şərq və müsəlman yozucularından fərqli olaraq avqust böcəyini heç də xeyirə yozmurlar.
Avtobus – İçi adamla dolu səyahət avtobusu-röya sahibinin çox gurultulu və təntənəli bir toplantıya (məclisə) gedəcəyini xəbər verir. Özünü avtobusun arxasından tutub sallanmış görmək-çox təhlükəli bir macəraya sürüklənəcəksiniz.
Avtomobil – Röyada içi adamla, yaxud yüklə dolu bir avtomobili idarə etdiyini görən adamın istikbalı macəralı və əndişəli olacaqdır. Başqasının idarə etdiyi avtomobilə minmək-röya sahibi kişidirsə, yaxın günlərdə əlinə yaxşı fürsət keçəcək və bundan yüksək səviyyədə istifadə edə biləcəkdir. Əgər evli deyilsə-pul məsələsində təhlükəli bir işə girişəcəkdir.
Ağac – Röyada ağac görülməsi, ümumiyyətlə, xeyirə yozulur. Belə ki:
-Meyvəli ağac görmək-yuxu görənin ümidlərinin doğrulacağına və mənfəət əldə edəcəyinə yozulur.
-Meyvəsiz ağac-ümumiyyətlə, yalan və ümidsizliyə işarədir.
-Ağacın növü bilinməzsə-qazanca, mənfəətə, sevincə işarədir.
-Ağaclarla örtülü yamyaşıl bağça-sağlamlıq və var-dövlət bəlirtisidir.
-Özünü ağacın üstündə yatmış görmək-çoxlu uşaq sahibi olmağa yozulur.
-Tikanli ağac-ətrafınızdakı adamlara qarşı diqqətli olmağın gərəkliyini bildirir.
-Öz bağında ağac əkmək-əkilən ağacın sayı qədər oğul-uşaq sahibi olacağınızı bildirir.
-Gur yarpaqlı ağac-xoş güzəran, evdə, ailədə rahatlıq, can deyb can eşitmək deməkdir.
-Dörd yanı bürünmüş çoxlu ağac görmək-yuxu görənin və dost-tanışın zənginliyinə, sərvət sahibi olacağına işarədir.
-Ağacdan düşmək-xeyrə yozulmur, mal-mülk itkisini göstərir.
-Ağacın qabığı-belə bir yuxu görmək, əsasən, xeyirə yozulsa da, bu yuxunu görən əgər qadındırsa və əgər evlidirsə gərək ərinə qarşı daha nəzakətli və qayğıkeş olsun. Yoxsa, ailədə əminamanlıqdan, xoşbəxtlikdən əsər-əlamət qalmaz və bunun da səbəbkarı qadın sayılır.
-Ağac budağı-əgər budaq çiçək açmışsa, çox xeyirli və uğurlu xəbərə yozulur. Yuxuda quru budaq görmək-həm şərqli, həm də qərbli yuxuyozucuları tərəfindən xeyirə yozulmaz. Ancaq islam yuxu yozucularına görə, röyada görülən quru budaq da xeyirə yozulur.
-Sınmış ağac budağı-Mühittdin Ərəbinin fikrincə, bu, yuxu sahibinin xasiyyətinə görə yozulmalıdır. Pis niyyətli adamlar üçün belə yuxu yaxşılığa yozulmaz. Yaxşı niyyətlilər üçün isə əksinədir. Uşaqların bu cür yuxu görməsi-həyatda uğur qazanacaqlarını göstərir.
Ağarmaq – Yuxuda bir adamın saçında və saqqalında ağ tüklər görməsi-arvadı hamiləysə, dünyaya oğlan uşağı gətirəcəyinə yozulur. Digər yozumlar:
-Saqqalda ya da saçda üç dənəyə qədər ağarmış tük görmək-yuxu sahibinin oğlu sahibi olacağını bildirir.
-Bir qadın saçlarının ağarmağa başladığını görərsə-əri ona xəyanət edir.
-Yuxuda saqqalın birdən-birə ağardığını görmək-var-dövlətin əldən gedəcəyi anlamına gəlir.
-Səhhəti yaxşı olmayan bir adam saçlarının ağardığını görürsə-xəstəlikdən qurtarması müşkülləşir deməkdir.
Ağız – Ağızla bağlı yuxular belə yozulur:
-Ağızın yox olduğunu görmək-ölümə işarət sayılır.
-Ağızı kiçildiyini görmək-bir qazancli işin gerçəkləşəcəyini bildirir.
-Ağzı kilidlənmış halda görmək-kafirliyə və bir çox şər əməllərə işarədir.
Ağız qarmonu – Nəşəli günlər ərəfəsində olduğunuzu xəbər verir.
Ağıl – Röyada ağıl görmək xeyirə əlamət sayılır. Belə yuxu görən adam öz işində yüksələcəkdir. Tacirlər də böyük mənfəət intizarındadırlar və bu istək gerçəkləşəcəkdir. Ağıl röyası görən qadının isə əri ilə münasibətləri düzələcəkdir. Gənc qızlar muradlarına çatacaqlar.
Ağır-ağır nəfəs almaq – Röyada çətinliklə, ağır-ağır nəfəs alan adam kiçik bir mədə rahatsızlığı keçirəcəkdir.
Ağırlıq çökməsi – Röyada bir adamın üzərinə ağırlıq çökməsi və zəiflik hiss etməsi heç də yaxşılığa yozulmaz, ümumiyyətlə xəstəliklə bitəcək bir səfərdən xəbər verir.
Ağrı – Röyada ağrı çəkmək və yaralanmaq da tərsi doğru olan bir yuxulardan bir örnəkdir. Yuxuda ağrı xeyrə yozulur. Rahat, sağlam və əmin-amanlıq içərisində yaşamaq deməkdir. Ağrının kəsdiyini görmək-gözləmədiyiniz halda son dərəcə mühim bir yardım alacaqsınız. Röyada ağrı çəkən bir insana, ya da bir canlıya əlac etmək, onu oxşayıb, əzizləmək və ovundurucu sözlər söyləmək-girişəcəyniz bütün işlərin uğurla nəticələnəcəyini göstərir.
Ağ ciyər – Yuxuda çiy ağ ciyər-ölümə; bişmiş ağ ciyər isəəmin-amanlığa yozulur.
Ad – Röyada öz adını çağrıldığını görmək-önəmli bir işə çağrılacağınıza işaədir. Çağrılan başqa adamın adıdırsa və röya sahibi oynadığı zaman bu adı xatırlayırsa, o bu adamla əsaslı münasibətə girişəcəkdir.
Ada – röyada ada görmək-dostalarınızın sizi tərk edəcəyinə;
-Bir adada gəzintiyə çıxmaq-vaxtınızdan səmərəli istifadə etmədiyinizə;
-əgər adada gözəl bir havada gəzintiyə çıxmısınızsa-içinizdəki qüssə və kədərdən qurtula biləcəyinizə;
-fırtınalı bir havada və ya qaranlıq bir gecədə adada dolaşmaq-istəklərinizdə qətiyyətsizliyə, kədər və istirablardan qurtula bilməyəcəyinizə;
-bir adada ov ovlamaq-böyük bir təhlükədən sovuşacağınıza işarədir.
Aday (namizəd) – Röyada özünüzü bir millət vəkili və ya bələdiyyə məclisi adayıkimi görmək-əgər doğrudan da namizəd göstərilmişsinizsə seçkidə uğur qazanacağınızı göstərir. Aday olmayanlar üçün belə yuxu həyat yarışında uğurla irəliləyiş qazanılacağına yozulur.
Adam – Röyada bir adam görmək-evinizdə qısa sürəcək bir söz-söhbət, narazılıq olacağına;
-adam daşlamaq-ticarət işlərinizdə zərərə uğrayacağınıza;
-adam öldürmək-haqqınızda dedi-qodu çıxacağını;
-bir adama yaxşılıq etmək-evinizdə kiminsə xəstələnəcəyinə;
-bir adamdan nəsə almaq-xəstəliyə;
-bir adamla münaqişəyə girmək-dostlarınızın sizə yaxşı münasibıt bəslədiyinə, xoş hisslərlə yanaşdığına;
-ixtiyar bir qadın və ya kişi görmək-kədər və üzüntüyə;
-cavan oğlanın gənc bir qız və ya gənc qızın cavan oğlanı görməsi-məsud və xoş bir həyatın başlanğıcına yozulur.
Adaxlı – Röyada adaxlı olduğunuzu görmək-çox karlı və gəlirli işlərə girişəcəksiniz.
Adaçayı – Röyada adaçayı içmək- xoş bir olayla qarşılaşacağınıza və bə
xtinizin açılacağına işarədir.
Adəm Əleyhissalam – Röyada Adəm Əleyhissalamı görmək uzun sürəcək bir kədər və əndişədən sonra böyük sevinclərlə qarşılaşacağınıza işarə sayıldığı kimi, həm də çoxlu uşaq sahibi olacağınıza və həccə gedəcəyinizə yozulur.
Azad etmək – Yuxuda bir kişi özünü azad edərsə Allahın rizası üçün qurban kəsməlidir.
-arvadını azad edərsə boşanmağa, ayrılığa yozulur. Röyada azad olduğunu görən adam günahkardırsa tövbəkar kafirdirsə müsəlman olur. Ulu Allah onu cəhənnəm odundan iraq tutar.
Azğınlıq – Röyada görülə azğınlıq hərəkətləri dini baxımdan Allah yolundan sanmağa, imanın zəiflədiyinə yozulur.
Ay – Cavan oğlan röyasında parlaq bir ay görərsə, ani bir dəyişikliklə gələcəyi çox parlaq olacaqdır. Evli isə-sevgisi uğurlu olacaq, yaşı keçmişsə-qaralıq və çətin işini yoluna qoyacaqdır. Gənc qız üçün yuxuda ay-xoşbəxt evliliyə, evli qadın üçün isə əyləncəli bir səyahətə yozulur.
Digər yozumlar:
-Ayı qucağında görmək-ay təki nurlu gözəl bir qızla evlənmək deməkdir.
-Qadının ayı öz evində görməsi-gözəl bir oğlan uşağı olacağına, fəqət bu uşağın vəfat edəcəyinə.
– ayın tərsinə doğduğunu görməsi-xeyir və şərdən hər hansı bir istəyin axtının yetişdiyinə.
– ayı doğan görməsi-istəyində olan br şeyin ona nəsib olacağına.
– ayın doğub evi aydınlatması-hökümət tərəfindən o evə xeyir və mənfəət veriləcəyinə yozulur.
– Ayı yerdə görmək-yuxu görənin anasının vəfat edəcəyi anlamına gəlir. Birinin ayın aydınlığında gəzişdiyini görməsi-anası onu sevir və qoruyur deməkdir. Çünki ay ilə günəş ana ilə ata rəmzidir.
– Yuxuda ayı seyr etmək yaxud ayda öz əks olunduğunu görmək-belə öya görən dərhal ölür. Qadın bu cür yuxu görərsə, çox gözəl bir oğlan uşanğı dünyaya gətirəcək.
– Ayın yuxu sahibinə söz söylədiyini görmək-onun rəhbərliklə və yaxud nüfuzlu dövlət xadimləriylə yaxınlığına işrarədir.
– Ay erkən səfərə də yozulur, bəzən də xəstəliyi bildirir.
– Ayı sağında və ya solunda, arxasında yaxud önündə görmək-bu yuxunu görən qayğıya, tasaya, qorxuya düşəcək, çarəsizlikdən qaşmağa məcbur olacaq və ya bir bəla dolayısıyla ayrılığa düşüb məğlubiyyətə uğrayacaqdır.
Ay işığı – Dadlı bir eşq sərgüzəşti yaşamağa işarədir. Ancaq səhhətinə fikir verməsə bi röyanın sahibi vərəm xəstəliyin də tutula bilər.

_____
Hashtags
_____

yuxu yozumu kitabı
yuxu yozumu qan
yuxu yozumu qizil
yuxu yozumu q
yuxu yozumu armud
yuxu yozma kitabi
yuxu yozma yumurta
yuxu yozma baliq
yuxu yozma pisik
yuxu yozma yuxuda elci gelmek
yuxu yozma qar
yuxu yozmalari
yuxu yozma
yuxu yozmalari kitabi yukle
yuxu yozmalari usaq
yuxu yozmalari baliq
yuxu yozmalari q
yuxu yozmalari qar
yuxu yozmalari pul
yuxu yozmalari ilan
yuxu yozmaları 2018
a yuxu yozmalari
yuxu yozma boyunbagi
yuxu yozma bit
yuxu yozma bicaq
yuxu yozma baliq yemek
yuxu yozma bal
yuxu yozma baliq almaq
yuxu yozma bayqus
yuxu yozma boyurtken
yuxu yozumu bulud
yuxu yozmalari b
yuxu yozmaları b
yuxu yozmalar b
yuxu yozmasi b herfi
yuxu yozma corek
yuxu yozma canavar
yuxu yozma cay
yuxu yozma corek gormek
yuxu yozma corab
yuxu yozumu corab
yuxu yozma cehiz
yuxu yozma.com
yuxu yozma cilpaq
yuxu yozmalari c
yuxu yozmalar c
yuxu yozmasi c
yuxu yozma çörək
yuxu yozmalari çay içmək
yuxu yozma c
yuxu yozma dis
yuxu yozma d
yuxu yozma duyu
yuxu yozma deniz
yuxu yozma dunyanin sonu
yuxu yozma dolma
yuxu yozma deniz gormey
yuxu yozma dovsan
yuxu yozma duz
yuxu yozmalari d
yuxu yozmalari d herfi
yuxu yozmasi d
yuxu yozumu d
yuxu yozmasi d herfi
yuxu yozma d hərfi
yuxu yozma ev
yuxu yozma elcilik
yuxu yozma ev gormek
yuxu yozma ekiz usaq
yuxu yozma emeliyyat
yuxu yozma ev yanmaq
yuxu yozma ev almaq
yuxu yozma esger gormek
yuxu yozma elmi
yuxu yozma ət
yuxu yozma ərik
yuxu yozma ətir
yuxu yozma əsgər
yuxu yozma əsa
yuxu yozmalari gül əkmək
yuxu yozumları əsgər
yuxu yozma çiy ət
yuxuyozma cinsi əlaqə
yuxu yozmalari ə
yuxu yozma falci
yuxu yozma fil
yuxu yozma findiq
yuxu yozma fincan
yuxu yozma fala baxmaq
yuxu yozma futbol
yuxu yozma findiq yemek
yuxu yozma falçı
yuxu yozumu findiq
yuxu yozumu fil
yuxu yozma goyercin
yuxu yozma gelin
yuxu yozma guzgu gormek
yuxu yozma gelinlik
yuxu yozma gulle
yuxu yozma gemi
yuxu yozma gilas
yuxu yozma gobelek
yuxu yozma gelinlik giymek
yuxu yozmalari g
yuxu yozumu g
yuxu yozma g
yuxu yozmaları g hərfi
yuxu yozma hamile
yuxu yozma hamile qadin
yuxu yozma heyva
yuxu yozma hamile qadin gormek
yuxu yozma hebsxana
yuxu yozumu heyva
yuxu yozma halva
yuxu yozmalari h
yuxu yozma h herfi
yuxu yozmalari h herfi
yuxu yozmalar h
yuxu yozmasi h herfi
yuxu yozma xina
yuxu yozma xiyar
yuxu yozma xurma
yuxu yozma xeyanet
yuxu yozma xestelik
yuxu yozumu xəyanət görmək
yuxu yozma xoruz
yuxu yozma xoruz gormek
yuxu yozma xalca
yuxu yozmalari x
yuxu yozumu x herfi
yuxu yozma x
yuxu yozmalari x herfi
yuxu yozumu i
yuxu yozma it
yuxu yozma inek
yuxu yozma imam sadiq
yuxu yozma ilan vurmaq
yuxu yozma istiot
yuxu yozma ilan sancmaq
yuxu yozma inək
yuxu yozma imtahan
yuxu yozma it görmək
yuxu yozma kitabi pdf
yuxu yozma kabab
yuxu yozma keci
yuxu yozma kostyum
yuxu yozma kohne sevgilini gormek
yuxu yozma kitab
yuxu yozma kitabi yüklə
yuxu yozma korpe gormek
yuxu yozmalari k
yuxu yozma k herfi
yuxu yozmalar k
yuxu yozma k herifi
yuxu yozmasi k herfi
yuxu yozmasi k
yuxu yozma qoz
yuxu yozma qizil
yuxu yozma qoyun
yuxu yozma qol saati
yuxu yozma qurbaga
yuxu yozma qarpiz
yuxu yozma qatiq
yuxu yozma qiz usagi gormek
yuxu yozmalari q herfi
yuxu yozmalar q
yuxu yozmasi q
yuxu yozmasi q herfi
yuxu yozmalari q herifi
yuxu yozmalri q
yuxu yozma limon
yuxu yozma lobya
yuxu yozma lüt
yuxu yozma lut olmaq
yuxu yozma lift
yuxu yozma limon agaci
yuxu yozma lut adam
yuxu yozma lavas
yuxuyozma limon gormek
yuxu yozumu limon yemek
yuxu yozma mandolin
yuxu yozma masin almaq
yuxu yozma metro
yuxu yozma meymun
yuxu yozma maşın sürmək
yuxu yozma moruq
yuxu yozma mal qara
yuxu yozma mugenni
yuxuyozma masin gormek
yuxu yozma melek
yuxu yozmalari m
yuxu yozumu m
yuxu yozma m
yuxu yozma m herfi
yuxu yozma namaz qilmaq
yuxu yozma nar yemek
yuxu yozma nəcis
yuxu yozma namaz
yuxu yozma nar gormek
yuxu yozumu nar yemek
yuxu yozma nar
yuxu yozma neft
yuxu yozma nisan
yuxu yozumları nar
yuxu yozmalari n
yuxu yozmasi n herfi
yuxu yozma olmus adami gormek
yuxu yozma o
yuxu yozma olu gormek
yuxu yozma opusmek
yuxu yozma olen adami gormek
yuxu yozma ogurluq
yuxu yozumu od
yuxu yozumu oglan
yuxu yozumu o
yuxu yozmalari o
yuxu yozmalari o herfi
yuxu yozmalar o
yuxu yozmalarl o
yuxu yozmalri o
yuxu yozumu ölüm
yuxu yozumu özünü hamile görmek
yuxu yozma paltar
yuxu yozma pomidor
yuxu yozma prezident
yuxu yozma plov gormek
yuxu yozma pul vermek
yuxu yozma peygember
yuxu yozma pul almaq
p yuxu yozmalari
yuxu yozmalari p herifi
yuxu yozma sac renglemek
yuxu yozma qirmizi reng
yuxu yozma yuxuda ruh gormek
yuxu yozma reyhan
yuxu yozma ruh
yuxuyozma reqs etmek
yuxu yozma ruh gormek
yuxu yozma reqs
yuxu yozumu rengler
yuxu yozumu reqs etmek
yuxu yozmalari r
yuxu yozma sac
yuxu yozma su
yuxu yozma sac tokulmesi
yuxu yozma sevgilini gormek
yuxu yozma sabun
yuxu yozma sogan
yuxu yozma s
yuxu yozma sud
yuxu yozma sirga
yuxu yozmalari s
yuxu yozmalar s herifi
yuxu yozma s herfi
yuxu yozmasi s
yuxu yozmasi s herfi
yuxu yozumu şirniyyat
yuxu yozmalari şaftalı
yuxu yozmalari şalvar
yuxu yozumları şokolad
yuxu yozma tort
yuxu yozma t herfi
yuxu yozma tort gormek
yuxu yozma toyuq
yuxu yozma tut
yuxu yozma tank
yuxu yozma toyuq gormek
yuxu yozma tum
yuxu yozma top
yuxu yozmalar t
yuxu yozmalari t herfi
yuxu yozma t hərfi
yuxu yozmalari t
yuxu yozmasi t
yuxu yozmasi t herfi
yuxu yozma u
yuxu yozma uzum
yuxu yozma uzun sac
yuxu yozma ucmaq
yuxu yozma un
yuxu yozma uzuk taxmaq
yuxu yozma usaq
yuxu yozma uzuk gormek
yuxu yozmalari u
yuxu yozmasi u
yuxu yozumu üzük
yuxu yozumları üzük
yuxu yozumu üzüm
yuxu yozumları ürək
yuxu yozma vampir gormak
yuxu yozma sud vermek
yuxu yozma velosiped
yuxu yozma v
yuxu yozma vulkan
yuxu yozma vagzal
yuxu yozma imtahan vermek
yuxu yozma su vermek
yuxu yozmalari v
yuxu yozmasi v
yuxu yozma yuxuda dalasmaq
yuxu yozma yayliq
yuxu yozma yuxuda prezident gormek
yuxu yozma yun
yuxu yozma yag
yuxu yozma yuxuda gelinlik gormek
yuxu yozma yuxuda adam doymek
yuxu yozma zogal
yuxu yozma zibil
yuxu yozma zeytun
yuxu yozumu az
yuxu yozma ziyarete getmek
yuxu yozma zindan
yuxu yozumu zogal
yuxu yozmalari z
yuxu yozmalari z herfi
yuxu yozma 2018
yuxu yozma 2017
yuxu yozumu 2018
yuxu yozmalari 2019

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yuxuda ilan görmək-yuxuyozma

Yuxuda ilan gormek Yuxuda ilan görmək Yuxuda ilan görmək  hər cür düşmən deməkdir.Yuxuda ilan görmək, hiyləgər bir düşmənlə təbir olunur. Yu...