29 Nisan 2019 Pazartesi

Yuxuda su içmək- yuxuda su görmək yuxu yozma

Yuxuda Su Görmək və İçmək

Yuxuda su görmək, xoş bir həyata və gözəl bir ruziyə şərh olunar. Bir kimsənin yuxuda suyu evində görməsi, səadətə, toplu mala, çox xeyirə və bekarsa evlənməyə şərh olunar.

Suyun çox təmiz görülməsi, qiymətlərin və ruzilərin ucuzluq və bolluğuna və ədalətin yayılmasına şərh olunar. Bir kimsənin özünə bir qədəh içində su verildiyini görməsi, uşağa şərh olunar.
Yuxusunda su içən, gözəl bir həyata qovuşar. Su görmək, saf və aydın olsa, xeyir və mənfəətə, bulanıq olsa, kədərə və dolanışıq darlığına işarədir.

Qədəh içində olan saf suyu içdiyini görən kimsə, uşaq və xanımından xeyirə çatar. Çünki şüşə qadınların cevherindendir. Onun içindəki su isə, ana qarınındakı uşaqdır.

İsti su içdiyini görən kimsəyə, şiddətli bir kədər isabət edər.

Safi bir suya atladığını görən kimsə, tez sevincə çatar.
Su istədiyini görən kimsə, insanlar arasında yalan danışmaq surətiylə dedi-qoduçuluq edər.


Axıntısı olmayan su, həbsə şərh olunar.

 
Acı su, acı bir güzarana şərh olunar.


Duzlu su, dolanışığı çətinliyi. Bulanıq və iylənmiş su, haram maldır. Sarı su, xəstəlikdir.


Bulanıq suyun yuxu sahibinin hər hansı bir yerinə axması və ya bir insanın onu içməyi, içən və yuxunu görən kimsə üçün xəstəliyə yakalanmalarına şərh olunar. Bəzi şərhçilər bulanıq su, zalım bir dövlət adamıdır, dedilər.


Yuxuda bulanıq suda guslettiğini və ondan çıxdığını görən kimsə, çətinlik içində isə xilas olar, xəstə isə Allah (CC) şəfa bəxş edər, əgər həbs isə,su təmizləndikdən sonraxilas olar. Duzlu su kədərdir.
Yuxuda quyudan qara su çıxarılması yuxu sahibinin evlənəcəyi xeyirsiz bir qadına şərh olunar.

Dəniz və ya çayda su üzərində getdiyini görən kimsənin, təqva və hikmətə şərh sözü də varsa, imanının qüvvətli olmasına şərh olunar. Əgər bu kimi sözlər söyləmirsə, demək, o kimsənin şəkk və şübhə etdiyi bir şeydə əmin olmasına şərh olunar. Bəzi şərhçilər bu yuxunun sahibi, yolun təhlükəli olmasıyla birlikdə Allah (CC) 'a təvəkkül edərək yola çıxart, dedilər.


Yuxuda dərin bir suya düşüb içinə daldığını və dərinliyinə kavuşamadığını görən kimsə, çox dünyalığa çatar və bununla zəngin olar.
Yuxuda saf və aydın bir suya baxdığını və orada üzünü gözəl bir şəkildə gördüyünü görən kimsə, ailəsi, qonşusu və dostları haqqında yaxşılıq edər.

Qab içərisinə su tökdüyünü görən kimsə, bir qadına aliment verir. Əgər suyu özüylə istifadə edilməyən bir yerə dökerse, tökdüyü suyun miqdarın mal məhv edər.


Bir kimsəyə yuxuda bir şəhər və ya bir kəndə suyun çoxca gəldiyini və həddini təcavüz edərək evlərə girdiyini və xana xalqının boğulacaq bir vəziyyətə gəldiyini görsə, o şəhər və kənddə fitnə və ixtilaf meydana gəlir və şərli kəslər həlak olar. Əgər suyu öz evinin bacası üzərində görsə, o kimsəyə tez bir kədər və ya dövlət tərəfindən davamlı bir bəla isabət edər.

Şirin su, halal ruziyə, ürək və elmin gözəlliyinə və ölümə yaxınlaşan bir xəstə üçün yenidən həyata şərh olunar. Bəzən su, subay kişi üçün xanıma, subay qız üçün də ərə şərh olunar.


İsti su görmək, xəstəlik və hüzndür. Ətəyi ilə su daşıdığını görmək, malında və dünya işlərində əskilməsindən dəlalət edər. Bir şüşəni su ilə doldurduğunu və o sudan içdiyini görənin yoldaşı hamilə qalar. Əgər yuxunu görən evli deyilsə, evlənər, ruzisi artar. Birinə pulsuz su verdiyini görən, yaxşılıq edər, bir rəvayətə görə, bir yerdə quruluş etdirər. Əlində mədən bir qab ilə su alıb içdiyini görən, çətinlik və əziyyətə düşər.


Harada olursa olsun, suyun bolluğu xeyirə işarədir. Suyun az olması da xalq üçün salamatlığa işarədir. Bir yerə su töküldüyünü görmək, o yerdə feyz və bərəkətə dəlalət edər. Evində, hər nə şəkildə olursa olsun, saf və aydın su olduğunu görmək, yaxşı və xoşbəxt bir həyata, geniş ruziyə, bulanıq su görmək, zərərə, dolanışıq çətinliyinə dəlildir. Özünü su içində görən, çətin bir işlə məşğul olar. Paltarı ilə suya girdiyini lakin paltarının islandığını görənin din qüvvəsi yerindədir, sağlamlığı yaxşıdır və bütün işləri düz və yolunda olar.


Evində və ya bostanına su çevirdiyini görən evlənər, üstünə su sıçradığını görən, xeyr və mənfəətə çatar. Əgər bu bulanıq və pis qoxulu isə, şərhi əksinədir.


Bəzi yorumculara görə; suya baxıb içində özünü görən, evinə yaxşılıq və comərdlikdə olur. Suların yerlərə töküldüyünü görən, malından xərcləyər. Körpü və ya kəmər altında suların axdığını görmək, xalqın özlərinə köməkçi olan bir kimsədən xeyr görəcəklərinə işarədir. Bu sudan aldığını görən, belə bir kimsədən xeyir və mənfəət görər. Dənizin suyunu bir tərəfə çevirib axıtdığını görən, dinsiz bir kimsədən mal əldə edər.


Suyu axıdan bir qabda-məsələn kalbur və ya süzgəc kimi-su saxlamaq istədiyini görən, özünə faydası olmayan bir işə bağlanar. Bir çox qablarda görülən sular, içində olduğu qabın cinsinə aid tabirlerdeki kimi şərh olunar. Hər hansı bir şey içində su saxlamaq, uzun ömür dəlalət edər. O sudan xərclədiyi ömürünün keçəni, qalanı isə ömürünün geri qalanının. Əgər bütün suyu içərsə əcəli gəlmiş deməkdir. Hər nə şeydən olursa olsun, dərman ilə və ya sıxaraq çıxarılan meyvə və ya tərəvəz suları ruzi və mənfəət ilə şərh olunar. Adamın yuxuda su görməsi, gözəl bir ruziyə, xoş və şirin bir həyata dəlalət edər. Çünki hər şey sudan yaradılmışdır.
Yuxuda çox təmiz və aydın bir su görmək və ondan içmək, ruzinin bolluğuna, qiymətlərin ucuzluğuna və ədalətin yer üzünə yayılmasına dəlalət edər.Yuxuda safı və aydın bir suya atladığını və o su içində üzdüyünü görmək, çox tez çatacaq bir sevincə dəlalət edər.


Yuxuda hər hansı şəkildə axsa aksin, su görmək, ruzi, dolanışıq, rahat, təmizlik, mənfəət, nemət, səfa, ölüm, kədər, uşaq, ədalət, fitnə, qənimət, toplu mal, ucuzluq ilə təbir olunur. Yuxuda su görmək, həyatdır. Bir qatının özünə su verdiyini görən, xalq arasında yalançı olaraq tanınar. Durğun su şərhdə axan sudan daha zərifdir. Bir rəvayətə görə, durğun su, həbsə işarədir, Durğun bir suya düşdüyünü görən, həbsə girər. Duzlu su kədər; bulanıq su dolanışıq dar liqanın. Evində qara su görmək, evin yıxılacağına, bu sudan içmək, gözlərinin kor olacağına təbir olunur İylənmiş su haram mala, sari su şiddətli xəstəliyə işarədir. Suyun yerdə itdiyini görmək, məmur və ya işçi olanlar üçün tutduğu vəzifədən çıxmağa; başqaları üçün isə yardım almaq yaşamağa şərh olunar. Çox isti su görmək, dövlət böyükləri üçün kədər və çətinliyə dəlalət edər. İsti su görmək, xəstəlik və hüzndür.


Ətəyi ilə su asidiğini görmək, malında və dünya işlərində əskilməsindən dəlalət edər. Bir siseyim su ilə doldurduğunu və o sudan içdiyini görənin yoldaşı hamilə qalar; Əgər şüşə qırılsa, doğumda təmizlənsin ölərək uşağı yasar. Əgər yuxunu görən evli deyilsə, evlənər riski artar. Birinə pulsuz su verdiyini görən yaxşılıq edər, bir rəvayətə görə, bir yerdə quruluş etdirər. Əlində mədən bir qab ilə su alıb içdiyini görən, silkinti və əziyyətə düşər. Harada otursa olsun, suyun bolluğu xeyirə təbir olunur. Suyun az olması da xalq üçün salamatlığa işarədir. Bir yerə su töküldüyünü görmək, o yerdə feyz, və bərəkətə dəlalət edər. Evində, hər nə şəkildə olursa olsun, saf və aydın su olduğunu görmək, yaxşı və xoşbəxt bir həyata, geniş ruziyə; bulanıq su görmək, zərərə, dolanışıq silkintisin dəlildir. Özünü su içində görən, çətin bir isle məşğul olar.

Paltarı ilə suya girdiyini lakin paltarın islenmediğini görənin din qüvvəsi yerindədir, sağlamlığı yaxşıdır və bütün içləri düz və yolunda olar. Evinə və ya bostanına su çevirdiyini görən evlənər, üstünə su sıçradığını görən, xeyr və mənfəətə çatar. Əgər bu su bulanıq və pis qoxulu isə, təbiri əksinədir. Yuxuda su görmək, beş şəkildə təbir olunar: Sədaqət, qüvvət, dində çətinlik, böyüklərlə yoldaşlıq. Kadehte özünə su verildiyini görənin uşağı olar. Bir stəkandan saf su içdiyini görmək, yoldaşından və uşaqlarından xeyr görməkdir. Şüşədən su içmək kişi, mədən bir kapitan su içmək isə qadına şərh olunar. Bir stəkandan su içib, suya aldanmadığını görmək, arvadının ona itaət etmədiyinə və əxlaqının bozulduğuna dəlalət edər.


Oyanıq olduğu zaman içdiyindən daha çox su içdiyini görən, uzun ömürlü olar. Içdiyi su saf və aydın isə düşmanından salamatlığa, dolanışığını çətinlikdən xilas olmağa işarədir. Suda əl yumaq, malında qənaətə dəlildir. Bəzi yorumculara görə; suya baxıb içində özünü görən evinə yaxşılıq və comərdlikdə olur. Suların yerlərdə töküldüyünü görən, malından xərcləyər. Körpü və ya kəmər altından suların arktiğini görmək, xalqın özlərinə köməkçi olan bir kimsədən xeyr görəcəklərinə işarədir. Bu sudan aldığını görən, belə bir kimsədən xeyir və mənfəət görər. 
Dənizin suyunu bir tərəfə çevirib ağ itələdiyini görən, dinsiz bir kimsədən mal əldə edər. Suyu axıdan bir qabda məsələn kalbur və ya süzgəc kimi su saxlamaq istədiyini görən, özünə faydası olmayan biri isə bağlanar. Bir çox qablarda görülən sular, içində olduğu kabin xaricinə aid tabirlerdeki kimi şərh olunar. Hər hansı bir şey içində su saxlamaq, uzun ömrə dəlalət edər. O sudan xərclədiyi ömürünün keçəni, qalanı isə ömürünün geri qalanının, Əgər bütün suyu içərsə, əcəli gəlmiş deməkdir. Hər nə şeydən olursa olsun, dərman ilə və ya sıxaraq çıxarılan meyvə və ya tərəvəz su ruzi və mənfəət ilə şərh olunar. Yuxuda su görmək, gözəl bir həyat ilə təbir olunur.

Evində su olduğunu görmək, xoşbəxtlik, toplu mal, qənimət və xeyrin çokluğudur. Yuxuda su içmək, düşməndən salamatlıq və yuxu sahibi üçün bərəkətli ilə işarədir. Yuxusunda, oyanıq olduğu zamanki adətindən çox su içdiyini görmək, uzun ömrə dəlalət edər. Bir stəkan su içib doymadığını görmək, yoldaşının ona xəyanət etdiyinə dəlalət edər. Əlini suya soxduğunu görən, mal və mülk arxasında qaçar. Bir küp dolusu saf suyu olduğunu, görən, miras yer. Su tapmaq üçün gəzdiyini görən, xalq arasında yalançılıq və buna buna böhtan ilə günahlandırılar. Durğun su hiss ilə şərh üçün, belə bir suya düşdüyünü görən, həbsə girər. İylənmiş su kasıblıq, dolanışıq darlığı və silkintidir. Acı su, acı həyati çox isti su dolanışığı çətinlik, bulanıq su haram mal; sari su xəstə olaraq təbir olunur. Dərin bir suya düşüb dibinə qədər yuvarlandığını görən, çox zəngin olar. Bir rəvayətə görə, suya düşmək, fərahlıq və sevincdir.


Daşqın və coşğun su əzab və fəsadlıq ilə təbir olunur. Bir yerdə suların daşıb evlərə qədər girdiyini görmək, orada böyük bir qiyamın meydana gələcəyinə, evinin damı üzərindən su arktiğini görmək, dərhal meydana gələcək bir bəlaya dəlalət edər. Bir rəvayətə görə, yuxuda su görmək subay üçün evlənməyə; dul bir qadın üçün ərə, kasıb üçün ruziyə; zəngin üçün malinin artmasına; xəstə üçün yaxşılığa və hər kəs üçün kədər və çətinlikdən xilas olmağa işarədir. Dəsmalını, kisəsində və ya paltarının ətəyində su tas liqasını görmək, malından və asayişinin gedişində gururlandığına dəlildir, yoldaşının hamilə olduğunu və bir şüşə su içdiyini görən kimsə evli isə, bir mirasa, qonub, Soyuq su ilə yuyunduğunu görən xəstə isə yaxşılaşar, kasıbsa zəngin olar, günahkar isə tövbə edər, məhbus isə evakuasiya edilir, borclu isə borcunu ödəyər, bir şeydən qorxursa bu qorxusundan xilas olar.

Bir quyudan su çəkdiyini görən gilə ilə mal qazanar. Dənizin suyu bulanıq olduğu halda, içdiyini görmək hökumət tərəfindən bir çətinliyə uğramağa; dənizin bütün suyunu içdiyini görmək, böyük bir xəstəliyə; susuz ikən su tapıb içdiyini görmək, əkinlərin o il bərəkətli olacağına; suyu əmərək içdiyini görmək kədərə; bir küpten və ya səhəngdən su içdiyini görmək , subay isə evlənəcəyinə; evli isə bir qadından mənfəət görəcəyinə işarədir. Özünü susamamış və su içmək ehtiyacında olmadığını görmək xeyr ilə təbir olunur. Yuxuda özünün susamadığını görən geniş bir güzarana qovuşar. Yuxuda soyuq su içdiyini görən, halal, is əldə edər. İsti su haram mala, şirin su halal və asan qazanılan pula, acı su haram və güc ələ keçən sərvətlə təbir olunur. Su içmək ehtiyacından uzaq olduğunu görmək susuz olduğunu görməkdən xeyirlidir. Bir neçə stəkan su içdiyi halda susuzluğunu keçmədiyini görmək, dünya həyatında son dərəcə tamahkar olduğuna işarədir.
,

Yuxuda dağ görmək- yuxu yozma yuxuda dağ görmək nədir ?

Yuxuda Dağ Görmək


Yuxuda dağ görmək ümumi olaraq əhəmiyyətli, üstün kimsə, böyük iş, bənzərsiz, ideal olaraq şərh olunar. Bir dağa dırmaşdığını görən kimsə, öz gücü və səyi ilə məqsədinə çatacaq.
Dağ görmək böyük bir qismət dəlalət edər. Yuxusunda bir dağa dırmaşdığını görmək, qarlı bir is üçün bir uzaq səfərə çıxacağına, dağdan endiyini görmək, qarlı bir ticarətdən əlinə böyük miqdarda pul keçəcəyinə, bir dağ ətəyində oturub istirahət görmək, özünə təklif edilən qarlı bir isə girib girmeyeceğine qərar vermək üçün düşündüyünə, bir dağın ətəyində bir dağ evində olduğunu görmək, bir is üçün çağırıldığı bir yerə gedəcəyinə, dağda çiçək yığdığını və bir dəstə etdiyini görmək, əlinə keçən pulu xeyr işlərində harcayacağına dəlalət edər.Yuxuda dağ ümumiyyətlə xeyirə yozular. Bir dağa dırmaşdığını görən kimsə, çox böyük əmək verərək, öz gücüylə hədəflədiyi şeylərə çatacaq deməkdir. Dağdan diyirlənmək və ya düşmək öz səyiylə çıxdığı mərtəbədən yenə öz səhvləri üzündən ayrılmaq mənasındadır. Dağları seyr etmək, öhdəsindən gəlməsi çətin olan bəzi işləri həll üçün ödüllendirileceğiniz mənasını verər.
Dağ görmək və ya dağa dırmaşmaq, yüksəlib çox böyük müvəffəqiyyətlərə imza atacağınızın işarəsidir. Etibar və pul sahibi olacaq, hər kəsin təqdirini qazanacaqsınız.Dağ görmək idarəçilik, mülk və lider, zəfər tapma və rahata çatma ilə təbir edilər Dağın üzərində olmaq qədri uca birinə yaxın olmağa, Dağı çıxaraq təpəsinə çatmaq yüksək bir idarəçinin himayəsinə yaxud böyük bir məmurluğa, Dağdan enmək mövqe və rütbə itirməyə, Dağdan düşmək xalq içində dəyər itirməyə və dincə əskilməsindən, düşərək bir yerini incitmək yaxud qırmaq meydana gələcək zərərə, Dağın yerindən qopması bir dövlətin yaxud zehniyyətin çökməsinə və xalqının dağılmasına, Dağın titrəməsi millətin oyanmasına, titrəməklə birlikdə çatlaqlar meydana gəlməsi rəhbərlik zəifliyinə, Dağın yanması dövlət başçısını vəfatına işarədir.


Dağda görülən yaşıl ağaclar və hər cür gözəllik yönetimdekilerin yaxşı niyyətli səylərinə yaxud adama dövlətdən çatacaq lütf və qayğıya, Dağı çılpaq və yalnız torpaq olaraq görmək idarəçilərin cəmiyyətə faydası olmadığına, Dağın tikan və çalılarla qablı olduğunu görmək ısırıcı və cəmiyyətə ancaq zərəri toxunan rəhbərliyə, Dağda vəhşi heyvanları görmək, dövlət addımında zərərli iş görən yaxud ictimai malına zərər verən rəhbərlərə, Dağda naviqasiya, olduğu ölkənin gözəllik və nemətlərindən istifadə etməyə yaxud rəhbərlik və dövlət haqqında məlumat sahibi olmağa, Dağın siçan vs. doğurması ümid edilən şeylərin boşa çıxmasına, Dağın oğlan doğurması o ölkə üçün xeyirli və dözümlü bir idarəçinin gələcəyinə, Qız doğurması, ölkənin bolluq və bərəkət görməsinə, Dağa qar yaxud yağış yağması dövlət və millət üçün xeyirə; daş, palçıq və s. yağması dövlət və millətin qarşı-qarşıya qalacağı müsibətlərə işarədir.


Yuxuda dağ görmək pis şans və monoton bir iş həyatını işarələr.


Dağ yuxuda çətinliklə təbir edilər. Yuxusunda böyük bir dağa dırmaşdığını görmək, əgər zirvəyə çatmış isə, həyatında bütün çətinlikləri yeneceğine işarədir. Dağa dırmaşarkən, bir çox çətinliklərə məruz qaldığını, bəzi yerlərdə ayağı sürüşərək bir iki metr aşağı düşdüyünü və ya tamamilə dağdan diyirlənmək təhlükəsinə qaldığını görmək, həyatında bir çox çətinliklərə rastlayacağından, çətinliklə dolanışığını təmin edəcəyinə işarədir. Dağın orta yerində daha çox tırmanamayacağını hiss edərək geri dönmək istəməsi, gərək ticarətində, istərsə memuriyetinde və ya biznesmen isə bir işində müvəffəqiyyətli ola bilmədiyi üçün dayanmadan peşə dəyişdirdiyinə işarədir. Yuxuda bir dağdan aşağıya diyirlənmək, gözləmədiyi bir sürpriz ilə qarşılaşıb pis bir vəziyyətdə qalacağına dəlalət edər. Danayla aleyhi salama görə; bir dağın üzərində olub bunu öz maliyyə zənn etdiyində görən, böyük bir kimsəyə silinər. Bir rəvayətə görə ədalətli bir prezidentin əmrinə girər. Bir dağa çıxaraq təpəsinə lastiğini görən, bir dövlət böyüyündən fayda görər.


Bir dağın yerindən qopduğunu və ya parça, parça olduğunu görmək, böyük bir dövlətin yıkılısına və xalqının dağılmasına dəlalət edər. Bir dağda özü üçün yatıb qalxacaq yer hazırladığını görən, böyük bir nəhəng-liet mövqesində is tapar. Bir dağdan endiyini görən, tutduğu vəzifədən olar, etibarı sarsılır. Bir rəvayətə görə yüksək dağlardan enmək, et-maki istədiyi bir işdən imtina etməkdir. bir dağa və ya yüksək bir yerə çıxdığını görmək, muradının olmasına və istəyini əldə etməsinə dəlalət edir. Bir dağdan düşdüyünü görmək, din və dünyasında noksanlığa dəlildir. Bir dağın yeşillendiğini və güzelleştiğini görmək, o yeri istiqamətə-Tenlerin mülkü yaxşı idarə etdiklərini göstərir. Dağda yırtıcı bir heyvan görmək, dinsiz və vicdansız bir dövlət adamı ilə təbir olunur. Dağın yalnız torpaqdan ibarət olduğunu görmək faydasız, xəsis bir dövlət başçısının olduğuna işarədir. Dağın tikanlar və çalılar ilə kaplandığını görmək, xalqı etdikləri ilə narahat edən bir dövlət başçısına dəlalət edər.Cudi dağına çəkdiyini görən, xeyir və fayda görər. Ərafat dağında olduğunu görən, tövbə edər və tövbəsi qəbul olunur. Qaranlıq və qorxunc görünüşlü bir dağda olduğunu görən ölər və ya bir müsibətə uğrayar. Dağda gözəl bir mənzərə görmək, böyük bir kimsədən bir xeyir və mənfəət görəcəyinə işarədir. Bir dağa çəkdiyini və orada gördüyü bir mağaraya girdiyini görmək, bəzi kəslərin sirlərinə ortaq olacağına dəlildir. Oradan bir şey alıb çəkdiyini görən, o sireri öyrəndiyindən ötərin mənfəət görər. Bir dağı uzaqdan görən, əhəmiyyətli bir mövzunu düşünər və etməyə qərar verər. Dağda nərdivan kimi edilmiş bir yoldan çəkdiyini görən, muradına çatar.Dağ görmək bir dövlət başçısı, dövlət böyüyü və rahata çatmaqla təbir olunur. Bir dağın özünə aid olduğunu görən, yaxşı ürəkli və etibarı böyük bir kimsəyə yoldaş olar. Dağın ətrafında gəzdiyini görən, böyük bir kimsəylə tanış olar və fayda görər. Bir dağa söykəndiyini görən, böyük bir kimsəyə silinər. Dağın üzərində özünə möhkəm bir yer hazırlayan, dövlət böyüyü tərəfindən böyük bir məmurluğa keçirilir. Zəngin isə daha çox zənginləşər. Kasıb isə zəngin olar, qorxusu varsa qalmaz, bir dağı yitiğini görən, ömrünü ziyan edər. Özünü dağdan aşağıya atıb özünə bir zərər gəlmədiyini görən, əlinə keçəcək bir böyük is və ya məmurluq səbəbindən sözü keçər olar. Dağdan düşdüyünü və dərhal ayağa qalxdığını görənin işi tamamlanmaz.Bir dağda silahlı olaraq olduğunu və ya bir başqa yoldaşı ilə birlikdə olduğunu görmək, xeyr və büyümeğe dəlalət edər. Bir dağa çıxmaq istədiyini görən, qatı ürəkli bir kimsəyə gedərək ondan bir işi haqqında kömək istər. Bu yuxuda çox xeyir yoxdur. Dağa nə qədər asanlıqla çıxarsa, məqsədinə da o qədər asanlıqla çatar. Dağa çıxarkən heç ayağı kaymadığını və çox rahat dırmaşdığını görmək, tələsik bir xeyirə çatacağına dəlalət edər. Çətinliklə dağa çıxmağa başladığını və təpəsinə lastiğini görənin, ömürü dolmuş və əcəli yaxınlaş etmişdir. Yuxuda böyük bir dağ görmək, yüksək bir mövqeyə, tədbirə, onu məqsədəuyğun kimsəyə, Natiqli bir böyüyə, ataya, böyük bir tüccara, dağın təpəsi yumru və yastı isə, zəngin lakin qatı ürəkli bir qadına, kədər və sıxıntıya, zəhmətli səfərə, xəyal və düşüncəyə təbir olunur.Yuxuda bir dağa çəkib orda oturan, suyundan içən, xalq üçün çalışan bir dövlət başçısı tərəfindən böyük bir dəlalət gətirilər, yaxud bir ticarətə atılaraq pul qazanar. Dağda çəmənlərin üzərində ibadət etdiyini görmək Cənabı Haqq (CC) Həzrətlərinin razılığını etdiyinə, dağ ətəyində sudan dəstəmaz alıb namaz ekildiğini görmək, günahlarından kurtulduğuna, üzərində yaşıllıq olmayan çılpaq bir dağa dırmaşdığını görmək, təşəbbüs etdiyi işdən xeyir gəlməyəcəyinə dəlalət edər. Dağın kiçilərək yox olduğunu görmək gözlədiyi şeylərin əldə edilə bilməyəcəyinə, dağın olduğundan daha çox böyüdüyünü görmək, bir dövlət dairəsindən gözlədiyi bir xəbəri edəcəyinə, dağın üzrə çiçəklə dolu olduğunu görmək, hər vəziyyətdə xeyr və mənfəətə işarədir.Bir başqa rəvayətə görəndə: Yuxuda dağ görmək, Sani uca, dəhşətli və şöhrətli, əmrini yerinə yetirən iktidarlı və təmkinli bir amir yaxud siyasət sahibinə, bir uşaq və tüccara işarədir. Dağ yayılıb açıldığı değirilesiyi zaman, çətin və ürəyi qatı bir qatını. Üzərində nebatat və su olmayan bir dağ inancsız və azğın bir komandiri. Çünki o dağ Allahı təşbeh etməyən və insanlı faydalanmadığı ölü kimidir. Dağın başına çəkib ondan su içdiyini görən kimsə, vəlayətə ehilse heybətli və ürəyi qatı və menfaatle bir amir tərəfindən bir vilayətə vali təyin edilir və içdiyi su, gördüyü nebatat miqdarın mala sahib və istəyinə nail, işi yüksək qubernator olar və orada olan zalım onun əmrinə itaət və inkıyat edərlər. Dağ üzərində "Əlhəmdülillah" deyərək Allaha həmd etdiyini görən kimsə J ədalətli bir dövlət başçısı olar. Dağ üzərində azğınlıq, üsyan və həddi təcavüz etdiyini görən zalım olar. Dağın üzərində səcdə etdiyini və ya azan oxuduğu nı görsə, bir vilayətə vali olar və düşmənlərinə qalib gəlir.Dağdan endiyi görən kimsənin mülkü əlindən gedər. Qubernator isə tutduğu vəzifədən alınır. Tüccarsa zara edər. Nebatat olmayan bir dağa çəkdiyini görən, inancsız prezidentin xidmətinə keçərək is görər, bunda da özünə qayğı və narahatlıq gəlir. Dağ içində olan yol və yoxuş əzabdır. Bundan ötərin yoxuş bir yoldan endiyini görən kimsə əzabından xilas olar. Yoxuşun çəkdiyini görsə, zəhmət və məşəqqətli birlikdə, dəyəri yüksək olar. Dağın ətraf inada olan böyük daşlarla ağaclar dövlət başçısının, assistenti və düşmənidirlər. Bundan ötərin bir kimsə dağın ətrafında göstərər görsə başçılığa işarədir. Dağdan düşdüyünü görənin səhv və günahı meydana gələrək özünə zərər verər. Dağdan düşərək ayağının kinetiğini görən kimsə prezidentin nəzərində düşər və malına zərər gəlir. Dağın yeyildiyində və ya düşdüyünü görmək, şanlı, yüksək və mövqe sahibi birinin vəfatına və ya dövlət başçısının o kimsəyə qalib gəlib kahretmesine işarədir. Çünki atəş, prezidenti. Bir dağın sallandığım, lakin yenə dayandığını görmək, o yerin dövlət baskanina bir müsibət və şiddət isabət edəcəyinə işarədir. Çıxmaqda olduğu dağın yarışma gəldiyində kövrək çıxması və aşağı enməsi mümkün olmayan kimsə, ömürünün yansında vəfat edər.Ömürü isə qırx ildir. Dağa çəkib üzərində oturan kimsənin çirkin bir uşağı olar. Dağa çıxmaq yüksəklik, aşağı enmək zillətdir. Kövrək çıxmaq valiliye işarə etdiyində, aşağı enmək də vəzifədən alınmağa işarədir. Dağa yaslandığını görən, qüvvətli bir dövlət başçısına dağın kölgəsində oturduğunu görən, bir dövlət başçısının himayəsinə sığınaraq rahatca yasar. Dağı yüklənib ondan amirlik və çətinlik hiss etdiyini görən kimsə, böyük bir adamın və ya tacirin işlərini üzərinə alır, lakin bundan zəhmət çəkər, dağ özünə yüngül gələnlər o işləri də çətinlik çəkmədən idarə edər. Göydən, şəhər üzərinə bir dağın endiyini görmək, o sehere bir valinin gələcəyinə işarədir. Bir şəhərdən bir dağın göyə doğru çəkdiyini görmək, o şəhərin vəhşilər alınmasına işarədir. Dağın təpəsindən bir şey itələdiyini görən kimsə, birinin haqqında bir söz söylər. Əgər dağın təpəsində ikən üzərində bir paltar olduğunu və ya gözəl bir halda olduğunu görsə, onun gücü və nüfuzu, dağın təpəsindən atdığı şeyin qiyməti mikanca qüvvətli olar. Çıxmağı arzu etdiyi bir dağın təpəsinə çəkdiyini görən kimsə, dağın başına çəkib orada oturuncaya qədər gördüyü şeylərin asanlıq və çətinliyi nisbətində arzu və istəklərinə qovuşar. Bir təpədən yaxud bir köşkten ya da bir dağdan indirildiğim görən kimsənin arzu etdiyi şeyi meydana gəlməz.Dağı uzaq bir yerdən görən səfər edər yaxud ona hüzn və kədər gəlir. Bəziləri də, dağ, söz verməklə təbir edilər, demişlər. Dağ ətəyində olması həyat və asayişinin müddetidir. Bir kimsə dağa çəkdiyini görsə dövlət və yüksəkliyə işarədir dedilər. Dağların canlandığını sonradan köhnə hallarına döndüklerim görmək, o şəhər xalqına gələcək şiddətli bir qorxudur. Ancaq Cənabı Haqq o qorxunu sonradan onlardan qaldırar. Dağ üzərində ağac görən kimsə makaron, yüksəkliyə, xalq arasında gözəl adla xatırlanmağa və şöhrətə işarədir. Bir kimsə bəzi liderlərin bir dağın qüllə və ya təpəsində toplandıklarım görsə, o şəhər xalqının və ya bir məhəllənin başçısının ölməsinə işarə edər yaxud Allahdan istənməyən bir şeyi tələb etdiklərindən ötərin adı çəkilən muhtarlar qəm və kədərə düşərlər.Yuxuda görülən dağlar və yüksək təpələr, şiddətli kədərə, diler fəryad etməyə, istiap və işsizlikdən də işarədir. Bir mağaraya girdiyini görən, yaxında, təhlükəsizlik, sabitlik və vakara çatar və ancaq Allaha təvəkkül edər. Bəzən, dağ, gəmilərin demirleyip gözlədikləri limana, Bəzən də, əfəndi və ana kimi, insanını özünə siyip himayəsinə girdiyi kimsəyə işarədir. Dağda olan su, ağac və meyvə ilə dağın yüksəkliyi və faydasızlığı insanını xeyir və şərinə işarədir. Dağ, vədə işarədir. Yuxuda dağ və dağın getməsi şiddət və qorxuya Bəzən də sərnişin üçün dənizdə boğulmağa işarədir. Dağın yüksəlib göydə bir bulud kimi olduğunu görmək, əzabı mucip olan bir şeyin meydana çıxmasına işarədir. Bir dağa gəlib orada şirin su, meyvə və ya insanların yeməklərindən bir şeylər tapdığını görən xeyirli bir xanıma silinər, yaxud özünü cəhalətdən qurtaracaq bir elm öyrənər. Ya da dolanışığını təmin edə biləcəyi bir peşəsi öyrənər və ya bir rütbəyə işarədir. Yaxud faydalı bir səfər edər, yaxud dövlət başçısının xidmətinə girər, və ya nəticəsi xeyir olan bir şeylə vəd olunur. Dağa düz bir yoldan gəldiyim görən, məqsəd və arzusuna qanuni yoldan Vasili olar.Təbir, özünə gəlinən dağı da mötəbər tutmaq lafzimdir. Söylə ki Özünə gəlinən dağ, Ərafat, Kat, Cudi, Livan, Hud, Kaysan, Tur, Müqəddəm vs. kimi şərəfli dağlar olsa, o kimsə alimlər və sulamadan olan kəslərin xidmətində olur. Bəzən də o kimsə bu dağların olduqları yerlərə səfər edər və məqsədinə qovuşar. Dağın yerlə bir olduğunu görən kimsə ölər. Bəzən də yuxunu görən ibadətə işarədir. Dağlar, məliklər, Amir, salehlər və alimlərə işarədir. Bəzən də dağ, din və dünya sahibinə işarədir. Bir dağda quyu kazdığını yaxud daşları bir dağdan digər bir dağa nəql etdiyini görən kimsə, ürəyi qatı biriylə mübahisə və bunda çətinlik çəkər. Bir kimsə yuxuda sinəsində iki dağ olduğunu görsə xalqa iki il valilik Dağ uşaq doğurmağa və adama kədər və verəcək sözə də işarədir. Dağın özüylə birlikdə getdiyini görmək, bir döyüşün çıxmasıyla bir dövlətin digər bir dövlətin üzərinə getməsi yaxud ümumi insanlı yox olmasına səbəb olacaq bir fitnə və şiddətin çıxmasıyla, alimlər arasında ixtilaf və işdir böyük qardaşın çıxmasına işarədir. Bəzən də o yerdə ədalət meydana gəlir.Bir kimsə gəmidən dağa endiyini görsə, Nuh Peyğəmbərin oğulunun hekayəsinə görə o kimsənin yox olması yaxud bütün insanlara müxalif hərəkət etməsinə, nəfsinin istəklərim yerinə yetirmədə tək qalmasına işarədir. Bəzən dağdan vəhşi heyvanlar, siçanlar və pisliklərin yanına düşdüyünü görən, üsyana, günaha, fitnə və pisliyə düşər. Bəzən də bu yuxu, günahları tərk etməyə və ibdalardan təmizlənməyə işarədir. Dağın göyə yüksələrək insanlı başları üzərində olduğunu görmək, insanları əhatə edəcək bir qorxu və şiddətə işarədir. Çünki, Allah tərəfindən qorxutmaq və günahkarları təhdid üçün Tur dağı Məni İsrailin basma kölgə kimi qal dirilmişti. Dağın getməsi, bəzi dəfə də vəba xəstəliyinə işarədir.Dağı devirdiğim görən kimsə dağın böyüklüyü nisbətində bir adamı həlak edər. Bəziləri də, ömürü bitər demişdir. Dağa çıxmağı Murad etdiyini görən kimsə, ürəyi qab və düşüncəsiz birinə yaltaklık etməyi arzu edər. Dağın yerə batiğini görmək, o yerin dövlət başçısı və ya böyüklərindən birinin ölməsinə işarədir.
 

Yuxuda uçmaq-Yuxu yozma yuxuda uçmaq necə yozulur ?

Yuxuda Ucmaq
 Yuxuda uçduğunu görmək; bir səfərə çıxacağınıza ya da mövqe olaraq yükseleceğinize işarədir. Bir yerdən bir yerə uçmaq mal yığma arzusuna, İki qanadı ilə uçduğunu görmək haylır və yaxşılığa, Xəstənin uçması vəfat etməsinə, Səmada dayanmadan uçmaq həddindən artıq istək və arzulara dəlalət edər. Yuxuda uçmak fərahlıq və sevincə; uçmaq səfərə, başıaşağı uçmaq səfərdə rahat etməyə, işsiz qalmağa, qanadsız olaraq uçmaq bir vəziyyətdən başqa bir vəziyyətə keçməyə yaxud yer dəyişdirməyə, quşlarla birlikdə uçmaq xaricilərlə görüşməyə, Qürurlu birinin uçduğunu görmmesi yuxunun batil olmasına, damdan dama uçmaq şöhrətli bir kimsədən digər məşhur birinə yaxınlaşmağa yaxud bir qadından başqa bir qadına keçməyə; Bilinən bir evdən başqa bir məlum evə uçmaq evlənməyə, naməlum evə uçmaq vəfat etməyə, Alçaq bir yerdən yüksək bir yerə kantasız olaraq uçmaq arzu etdiyi şeyə qovuşmağa, etibar qazanmağa, uçarkən səmada itib getmək ölməyə, Dağın uçduğunu görmək səltənətə nail olmağa dəlalət edər.
Çox yüksəklərdə, hətta kosmosda uçtuğunuzu gördünüzsə, evlilik problemləri yaşayacaqsınız. Alçaqdan uçmaq isə müvəqqəti çətinlik və xəstəliyə işarədir.Yuxusunda uçduğunu görən insanın həyatında müsbət və gözəl inkişaflar olacaq deməkdir. Amma uçarkən qorxmaq bu inkişaflar üçün daha zaman olduğuna işarə edər. Yuxuda uçduğunu görmək, xeyirdir. Yuxuda bir yerdən başqa bir yerə quş kimi uçduğunu görən, yola çıxar və böyük bir mövqeyə çatar. Səmaya doğru uçduğunu görən zərərə uğrayar. Səmaya uçub bir daha yerə inmedigini görən dünyadan köçüb. Yuxusunda qanadı olmadığı halda uçduğunu görən olduğu vəziyyətdən başqa bir vəziyyətə girər. Bir evin damında başqa bir evin damına uçduğunu görən, yoldaşından boşanaraq başqa biriylə evlənir. Kirmaniye görə; göyə doğru uçduğunu görmək həccə gitmege; evindən tanımadığı bir evə uçduğunu görmək, ölümünə; kus qanadına bənzəyən qanadları olduğunu görmək, xalqın heyrətini çəkəcək bir halın olduğuna; göyə doğru uçub sonra yerə endiyini görmək, ölüm dərəcəsində xəstə olub sonra yaxşılaşacağını dəlalət edər. Yuxusunda bir dağın təpəsinə uçduğunu görən böyük bir məkana çatar. Uçarkən bir şeyin üzərinə düşdüyünü görən, elə bir şeyin sahibi olar.Eger yuxu sahibi bir isə layiq deyilsə, ölüm dərəcəsində xəstələnər. Qanad taxaraq uçduğunu görmək, səfərə; qanadsız olaraq uçduğunu görmək, bir vəziyyətdən başqa bir vəziyyətə keçəcəyinə; uçduğu vaxt niyyətləndiyi yerə çatsa səfərindən xeyirə nail olacagina; bir tarladan başqa bir tarlaya uçduğunu görmək, qüvvət və şərəfə dəlalət edər. Alçaqdan yüksək bir yerə qanadsız olaraq uçduğunu görən, meramina çatar. Göyərçin kimi uçduğunu görən yüksələr. Havada itəcək dərəcədə uçduğunu görən ölər. Bir başqa rəvayətə görə: Yuxuda uçmaq, səfər, başıaşağı uçmaq isə, rahatlıqla ediləcək səfərdir. Yolçu olmayan kimsənin yuxuda uçması, onun issiz qalmasına işarədir. Yuxuda damdan dama uçduğunu görən kimsə, məşhur bir şəxs tərəfindən məşhur bir şəxs taratma geçer.Bir qadın yuxuda tanıdığı bir kişinin evinə uçduğunu görən kimsə, o erkekevlenir. Yuxuda bildiyi bir evdən bilmədiyi uzaq bir evə uçduğunu görenkimse, ölür.Hapsedilmis bir kimsə yuxuda uçduğunu görsə, həbsdən çikar.Bazi tabirciler, yuxuda uçmaq əgər qanadı olsa, səfərə çıxmağa, qanadsız olsa, bir vəziyyətdən digər bir vəziyyətə keçər və ya bir yerdən digerbir yerə nəql , dediler.Yabanci olan bir kimsə, uçduğunu görsə, məmləkətinə dönər. Bəzi tabircilerde, o yabanci çox səfər edər, dediler.Rüyada quşlarla birlikdə uçduğunu görən kimsə, yabanci kəslərlə görüsür.Bir kimsə yuxuda bir adamla yarissa və uçub o adamı keçsə, o adamakahreder. Uçtugundan ötəri da o kimsənin qədri uca olur.Uçarken göydə itdiyini və geri dönmədiyini görən kimsə ölür.Rüyada evindən tanımadığı bir evə uçduğunu görən kimsə, evindən kabreintikal edər. Havaya doğru uçduğunu görən kimsə, öləcək dərəcədə xəstə olar, sonra bu xəstəlikdən xilas olar. Alçaq bir yerdən yüksək bir yerə qanadsız uçduğunu görən kimsə, arzusunanail olar və yüksəldiyi nisbətdə sani yücelir.Havada göyərçinlər kimi uçduğunu və yer üzündə olanlardan dilediginezarar verməyə və dilədiyini də fayda təmin etməyə müqtədir oldugunugören bir kimsə, səltənət, izzət və şərəf nail olur.Zenginlerin və dövlət məmurlarının yuxuda uçtuklarim görmeleriilerlemelerine, qürbətdə olan bir kimsənin görməsi isə, memleketinedönmesine işarədir. Bəzən də bu yuxu məmləkətinə heç dönemeyecegineisarettir. Bir kimsə iki qanadıyla uçduğunu görsə, bu yuxu bütün insanlarhakkinda xeyirlidir. Qanadsız uçduğunu və göyə doğru yüksəldiyini görsə, şiddətli bir qorxuya və yuxunu görənə isabət edəcək bir bəlaya isarettir.Ev və küçələr üzərində uçduğunu görsə, yenə onun çəkəcəyi əzab vesahsi işlərinin də ilerleyememesine isarettir.Kuslarla birlikdə uçduğunu görən kimsə, yaxında yabanci bir kavminarasinda olur. Yuxuda havaya çox qalmayaraq, yalniz yerin üzerindeoldugu bilinecegi qədər yüksəklikdə uçduğunu görsə, səfərə çıxmağa vetekrar dönüb gəlməyə isarettir.Bir kimsə, istədiyi zaman uçduğunu və istəmədiyi zaman da uçmadigimgörse, böyük bir xeyirə və yuxunu görənin işlərinin asanlığına isarettir.Evinden uçaraq çıxdığını görən kimsənin, öləcəyinə işarədir . Bir kimsə yaxşı bir şəkildə uçamadigini və ya başıaşağı uçduğunu görsə, okimseye isabət edəcək böyük bir pisliyə isarettir.Hasta bir kimsənin, uçduğunu görməsi, öləcəyinə isarettir.Bir kimsə sidr və ya başqa bir şey üzərində yatdığı halda məxfi içindeuçtugunu görsə, yuxu sahibinin basma keçəcəyi bir bəlaya yaxud ölecegineya da dizlərində və ya baldirlannda meydana gələcək bir xəstəlik və afeteisarettir. Yerlə göy arasında uçduğunu görən kimsənin, arzu və istəyi çokolur.Yuxuda bir yerdən digər bir yerə göyün genişliyinə doğru uçtugunugören kimsə, getməyə söz verdiyi bir yerə piyada olaraq və ya bir şeyə binerekgider, ya da bir yerə səfərə çıxar və uçtugunda yerdən yükseldigimiktarca da o yerdə izzət və ikram görür.Fazlaca uçduğunu görməsi, arzu və istəklərinin çox olduğuna isarettir.Bazen də uçmaq, tələbə üçün elm öyrənmək, pis kəslər üçün, günahIslemeye və ya əvvəldən çalışmış olduğu bir seyi istəməyə ya da rüyasahibinin qızma aninda edəcəyi sadə hərəkətlərə isarettir.Kanatsiz uçduğunu görmək isə, məşəqqətli bir səfər edəcəyinə yaxud Xüsusilə gözəl bir yerdən pis bir yerə uçduğunu görmək çox bədxərc bir kisi olduğuna işarədir. Eger pis bir yerdən uçub dənizə və mənzərəsi gözəl bir daga yaxud çəmənlik bir yerə ya da məscidə endiyini görsə, yuxarıdakı yuxunun əksinə təbir edilər.

yuxuyozma, yuxuda ucmaq, yuxuda ucmaq nece yozulur, yuxuda ucmaq nedir?,  röyada uçduğunu görmək, yuxu yozmaları Yuxuda uçduğunu görmək, yuxu yozmaları yuxuda uçmaq, Yuxuda uçduğunu görmək, yuxuda uçmaq görmek

27 Nisan 2019 Cumartesi

Yuxuda yıxılmaq-Yuxuda yıxıldığını görmək yuxu yozma

Yuxuda Yıxılmaq görmək Yuxuda bir evin yıxıldığını görmək-ölümə işarə sayılır. Bir köhnə binanın və ya öz evinin yıxıldığını görmək-sıxıntıya, qəm-qüssəyə yozulur. Bir qadın yaşadığı evin tavanının uçduğunu görərsə, əri öləcək. —- Yuxuda yıxılmaq və bundan çox qorxmaq böyük çətinliklərdən uzaq olmaq, sizi uğura aparan mübarizəyə işarədir. Yuxuda yıxılaraq yaralanmısınızsa, itkilər gözləyin; ola bilsin ki, dostlarınız sizi tərk edəcək. —- yuxuda yixilmaq gormek yuxuda yixilmaq ne demek yuxuda yixilmaq hissi yuxuda yıxılmaq görmək yuxuda binadan yixilmaq yuxuda atdan yixilmaq yuxuda dagdan yixilmaq yuxuda palciga yixilmaq yuxuda suya yixilmaq yuxuda yixilmaq ne demekdir yuxuda agacdan yixilmaq yuxuda hundur binadan yixilmaq yuxuda bicaq yarasi almaq yuxuda baliq almaq yuxuda borc pul almaq yuxuda birinden qoz almaq yuxuda bal almaq yuxuda bahali masin almaq yuxuda badimcan almaq yuxuda bilet almaq yuxuda caya yixilmaq yuxuda corek almaq yuxuda corab almaq yuxuda canta almaq yuxuda cehiz almaq yuxuda magazada corek almaq yuxuda ciraq almaq yuxuda cetir almaq yuxuda caynik almaq yuxuda destemaz almaq yuxuda derman almaq yuxuda pul almaq ne demekdir yuxuda dəstəmaz almaq yuxuda duyu almaq yuxuda daraq almaq yuxuda ev almaq yuxuda et almaq yuxuda evlilik teklifi almaq yuxuda etir almaq yuxuda sevgi etirafi almaq yuxuda teze ev almaq nedir yuxuda etir hediye almaq yuxuda ev almaq nedir yuxuda evin tozunu almaq yuxuda ətir hədiyyə almaq yuxuda ət almaq yuxuda ətir almaq yuxuda qurban əti almaq yuxuda ərik almaq yuxuda çiy ət almaq yuxuda əncir almaq yuxuda əlcək almaq yuxuda ərzaq almaq yuxuda toyuq əti almaq yuxuda fincan almaq yuxuda findiq almaq yuxuda qoz findiq almaq yuxuda fil almaq yuxuda qoz fındıq almaq yuxuda feyxoa almaq yuxuda oluden findiq almaq yuxuda almaq gormek yuxuda gul almaq yuxuda gulle yarasi almaq nedir yuxuda güllə yarası almaq yuxuda masin almaq gormek yuxuda paltar almaq görmək yuxuda corek almaq gormek yuxuda hediyye almaq yuxuda saat hediyye almaq yuxuda masin hediyye almaq yuxuda uzuk hediyye almaq yuxuda ayaqqabi hediyye almaq yuxuda qizil hediyye almaq yuxuda gul hediyye almaq yuxuda olum xeberi almaq yuxuda olum xeberini almaq yuxuda xiyar almaq yuxuda xalca almaq yuxuda xurma almaq yuxuda toy xeberi almaq yuxuda xina almaq yuxuda ölüm xəbəri almaq yuxuda xoruz almaq yuxuda xeber almaq yuxuda qas almaq in menasi yuxuda ev almaq istemek yuxuda paltar almaq istemek yuxuda ayaqqabi almaq istemek yuxuda qizil almaq istemek yuxuda et almaq istemek yuxuda masin almaq istemek yuxuda etir almaq istemek yuxuda jaket almaq yuxuda jilet almaq yuxuda kitab almaq yuxuda koynek almaq yuxuda konfet almaq yuxuda kartof almaq yuxuda kostyum almaq yuxuda kosmetika almaq yuxuda kimnense derman almaq yuxuda kofta almaq yuxuda köynək almaq yuxuda qacaraq yixilmaq yuxuda qizil almaq yuxuda qas almaq yuxuda qarpiz almaq yuxuda qolbaq almaq yuxuda qusul almaq yuxuda qab almaq yuxuda qelem almaq yuxuda lotereya almaq yuxuda lampa almaq yuxuda limon almaq yuxuda lobya almaq yuxuda lak almaq yuxuda qirmizi lak almaq yuxuda latareya almaq yuxuda lotoreya almaq yuxuda qoz lepesi almaq yuxuda masin almaq yuxuda maas almaq yuxuda meyve almaq yuxuda mesaj almaq yuxuda sevdiginden mesaj almaq yuxuda məktub almaq yuxuda mektub almaq yuxuda mandarin almaq yuxuda təzə maşın almaq yuxuda yixilmaq ne demekdi yuxuda yixilmaq nedir yuxuda ordek almaq yuxuda oluden qarpiz almaq yuxuda ot almaq yuxuda oyuncaq masin almaq yuxuda odun almaq yuxuda oluden qizil almaq yuxuda oluye paltar almaq yuxuda pul almaq yuxuda paltar almaq yuxuda pul almaq nedi yuxuda pendir almaq yuxuda pomidor almaq yuxuda papaq almaq yuxuda pay almaq yuxuda perde almaq yuxuda palto almaq yuxuda rutbe almaq yuxuda rutbe almaq nedi yuxuda rütbə almaq yuxuda reyhan almaq yuxuda sac rengi almaq yuxuda rengli corab almaq yuxuda sirniyyat almaq yuxuda saat almaq yuxuda su almaq yuxuda sud almaq yuxuda saqqiz almaq yuxuda sirga almaq yuxuda şirniyyat almaq yuxuda şalvar almaq yuxuda şokolad almaq yuxuda şarf almaq yuxuda şal almaq yuxuda şor almaq yuxuda şaftalı almaq yuxuda şar almaq yuxuda şam almaq yuxuda şakalat almaq yuxuda teze paltar almaq yuxuda teze ev almaq yuxuda telefon almaq yuxuda torpaq almaq yuxuda tort almaq yuxuda teze telefon almaq yuxuda teze masin almaq yuxuda is teklifi almaq yuxuda uzuk almaq yuxuda un almaq yuxuda uz almaq yuxuda uzum almaq yuxuda qucaga usaq almaq yuxuda uzunu almaq yuxuda usaga paltar almaq yuxuda usaq ayaqqabisi almaq yuxuda vezife almaq yuxuda viza almaq yuxuda velosiped almaq yuxuda villa almaq yuxuda pul verib almaq yuxuda vedre almaq yuxuda pul almaq vermek yuxuda vereq almaq yuxuda visne almaq yuxuda yuxaridan yixilmaq yuxuda hundur bir yerden yixilmaq yuxuda yumurta almaq yuxuda yeni ev almaq yuxuda yeni masin almaq yuxuda yeni telefon almaq yuxuda zeytun almaq yuxuda zogal almaq yuxuda 2 qiymeti almaq yuxuda dersden 2 almaq yuxuda 2 almaq yuxuda 2 corek almaq yuxuda 3 almaq yuxuda 5 almaq

19 Nisan 2019 Cuma

Yuxuda ilan görmək yuxuyozmalar

Yuxuda ilan görmək tək cür yozulmaması ilə yanaşı, necə görüldüyündən asılı olaraq müxtəlif şərhləri var. Yuxu yozmaları ilan ilə əlaqəli şərhlərdə ümumilikdə düşməni göstərir. Bilmədiyiniz bir düşməniniz ola bilər və bu düşmən adətən özünü gizlədir və sizdən xeyir əldə etməyə çalışır.
Yuxuda ilan görmək digər bir tərəfdən, xeyirə şərh olunur. Maddi vəziyyətinizin yaxşılaşacağına, ailəvi həyatınızda yeniliklər yaşamağınıza işarədir. Bir uşaq sahibi ola yaxud axırı nigaha gəlib çıxacaq bir münasibətə başlamağa da işarə edir.Dini Yozması: Yuxuda ilan görmək hiyləgər və bic bir düşmənə, hiyləgər fikirləri olan və özünü gizlədən bir şəxs tərəfindən səhv istiqamətləndirmək kimi yozulur. Yuxuda evində ilan görmək düşmənin evdə olduğuna, çöldə ilan görmək düşmənin çöldə olduğuna şərh olunur. Yuxuda ilan görmək ilə bağlı dini yuxu yozmaları menası: Yuxu görən kəs yaxşı niyyətli və sağlamdırsa, xəstələnməsinə yaxud xoş niyyətindən istifadə edilib aldadılmağa çalışılmasına  əlamət edir.

Həmçini bu yuxu, din alimləri tərəfindən şeytanın insanları qorxutmaq, aldadatmaq istəməsi kimi də də dəyərləndirilmişdir. Lakin dini olaraq yuxuda ilan pis düşmən kimi şərh edilsə də, ilan böğmaq, ödürmek,  və ezmek düşmənə qalib gəlmək kimi yozulur və xeyirli hesab edilir.

Yuxuda Zehersiz İlan Görmek

Yuxunuzda sakit, zərərsiz, zeheri olmayan  ilan görmüsünüzsə, əlinizə bol miqdarda qızıl keçəcəyi tərzində şərh olunur.

Yuxuda İlan Öldürmek

Yuxunuzda bir ilan öldürsəniz, düşməninizi məğlub edəcəksiniz deməkdir. Əgər ilandan qorxmayaraq ona toxunur yaxud onu əlinizə götürsəniz, iş yaxud eşq həyatınızda xoşbəxt günlər sizi gözləyir demekdir. Yuxuda ilan öldürmək bəzən də evliliyə işarə edə bilir. Yuxunuzda ilanı öldürüb, sonra yerdən götürmək yaxud ilanı kesmek qalib gəldiyiniz düşməninizin mallarını da yiyələnəcəyiniz tərzində yozulur.

Yuxuda Ölü İlan Görmek

Ölü ilan Allahın tərəfindən gələcək kömək il düşmənlərdən xilas olmağa, ilanı öldürmək isə qələbə çalmağa işarədir.

Yuxuda İlan Saxlamaq

Yuxuda ilan saxladığını görmek, bu, həyatınızın hansısa bir sahəsində irəliləyiş yaşayacağınıza əlamətdir. Vəzifənizin yüsksələ bilməsi ilə banaşı,, əməkhaqqız da arta bilər. Bu vəziyyət sevgi münasibətləri üçün də şərh edilir. Təzə bir şəxs ilə tanış ola yaxud sevgilinizlə münasibətinizi daha da gücləndirə yəni nişan yaxud evlilik ola bilər.

Yuxuda Qara İlan Görmek

Yuxuda Qara İlan həqiqətəndə çox təhlükəlidir. Düşməninizin çox ağıllı, güclü və qüdrətli olduğunu göstərir. Bu ilanın yanında özündən kiçikləridə varsa bu düşmənin köməkçiləri və var dövləti deməkdir. Qara ilanı öldürmək isə düşməninizdən daha güclü olduğunuzu və onun olan hər şeyin köməkçiləri də daxil olmaqla sizə keçəcəyi deməkdir.

Yuxusa Su İlanı Görmek

Yuxuda su ilanı görmüsünüzsə, yeni dostluqlar qurmağa və bu dostların var-dövlət, vəzifə, yaxud şan-şöhrət sahibi olmalarını göstərir.

Yuxuda Ağ İlan

Yuxuda ağ ilan görmek, sakit, zərərsiz və sizə heç bir zərəri dəyməsədə düşmənlik yaxud paxılııq edən bir mənasına gəlir. Hər nə qədər zərərsiz olsada, ağ ilanı tutmaq etibarınızın artmasına işarədir.

Yuxuda Sarı İlan Görmək

Yuxuda sarı ilan görmek, zəif və xəstə bir düşmənə yozulur. Bu yuxunu görənin düşməni tez bir vaxtda xəstələnir və gücsüz qalır.

Yuxuda Yaşıl İlan Görmək

Yuxuda yaşıl ilan görmek, dini inancı zəif yaxud din düşməni bir şəxsə işarədir. Bu insan sizidə öz təsirinə altına ala yaxud günah təşkil edən işlər görməyə vadar edə bilər.

Yuxuda Qırmızı İlan Görmək

Yuxuda qırmızı ilan görmek, qohum-əqrəbəsi, hörmət edəni, dost-tanışı, ətraf mühiti və ardınca gələcək çox sayda insanlar olan və qüdərtli bir düşmənə işarə edir.

Yuxuda Rəngli İlan

Yuxuda rengli ilan görmek, dövlət işində işləyələnlər üçün yüksəlməyə, etibar və hörmətinin artmasına, digərləri üçün isə populyarlıq şan şöhrət qazanmaq kimi şərh edilir.

Yuxuda Dava Eden İlan Görmek

Yuxuda dalaşan ilanlar görmek; Düşmənlərinin öz arasında dava etmələrinə və düşmənlərindən əmin olmağa şərh olunur.

Yuxuda İlandan Qorxmaq

Yuzunuzda ilandan qorxmusunuzsa, düşmənlərinizdən sizə pislik gəlməyəcək deməkdir.

Yuxuda İlan Balası Görmek

Yuxuda bala ilan görmek, düşmənlərinizin sayının artmasına amma bu düşmənlərin sizdən zəif olduğunu göstərir. Həmçinin bu düşmənlərin sakitcə gözlədiklərinə işarədir.

Yuxuda İlan Eti Yemek

Yuxuda çiy ilan etini yeyirsinizsə bu düşmənlərinizi məğlub edib, qələbə qazandığınızın rəmzi kimi qəbul edilir. Ancaq yediyiniz ilan əti bişmişdirsə sizə aid olan bir şeyi düşməndən geri almaq kimi şərh olunur.

Yuxuda Çoxlu İlan Görmek

Yuxunuzda çox sayda, ilan görmüsünüzsə, yaxınlığınızda bir düşməninizin olduğunu göstərir. Bu insan dostunuz yaxud qohumunuz da ola bilər. Yuxusunda çoxlu ilan tərəfindən sancılan bir adam, qohum yaxud yaxın ətrafından zərər görəcək deməkdir. Bu ilanlar yuxu yiyəsini sancamasa, düşmənlik bitməsədə yuxu sahibimi heçbir zərər çəkməyəcəyinı işarə edir.Yuxunuzda ilanların çox olduğu bir yerə getmisinizsə bu dinimizə qarşı düşmənçilik edən bir adamın ətrafınızda olması kimi yozulur.

Yuxuda İlan Yandırmaq

Yuxunuzda bir ilanı yandırmısızsa, düşmənlərinizə qalib gəlməklə kifayətlənməyib, siz onlara böyük bir pislik edəcəksiniz deməkdir.Yuxuda İlan Yandırmaq Yuxunuzda bir ilanı yandırmısızsa, düşmənlərinizə qalib gəlməklə kifayətlənməyib, siz onlara böyük bir pislik edəcəksiniz deməkdir.

Yuxuda İlan Yumurtası Görmek

Sizə düşmənçilik edən və pislik etmək istəyən bir adamın olmasına ancaq qorxaq lazım olmadığına işarədir. Bu şəxs çox gücsüz və sizə zərəri toxunmayacaq qədər zəif bir adamdır.

Yuxuda İlan Zeherlemesi

Yuxunuzda ilan sizi zəhərləyibsə, düşməniniz sizə bir pislik edəcək və bunun mənfi təsir göstərəcinə əlamətdir. İlan zəhərlənməsi nəticəsində öldüyünü görən kəs, düşməni tərəfindən öldürülür.

Yuxuda İlan Sancması

Zərərə düşmək və düşməniniz tərəfindən gələck olan bir pislik deməkdir. Yuxuda ilan dişlemesi yaxud sancdığını görmek, ziyan və düşmənlərin yetirəcəyi xəsarət kimi şərh edilir.

Yuxuda İlanın Adam Yemesi

Yuxuda ilan tərəfindən yeyilmək hər nə qədər mənfi bir yuxu kimi görünsə də, əslində xeyirli yuxu sayılır. Yuxu sahibi dövlət işinə daxil ola bilər. Girdiyi dövlət işlərində uğurlu olması ilə yanaşı, əgər sahibkardırsa, malında artım olur. Hansısa bir yerdə işləyirsə vəzifəsi artar.

Yuxuda Evde İlan Görmek

İlanı evdə görmüsünüzsə, ev sakinlərində kiminsə sizə düşmənçilik edəcəyinə əlamətdir. Bu şəxsin hökmən sizdən nifrət etdiyi mənasına gəlmir. Heç özü də bilmədən sizi çətin vəziyyətlərə sala bilər.
Evdə ilan görməyin bir digər yozması isə evdəki biri ilə mübahisə etməkdir. Əgər ilanı, kənardan evə siz gətirmisinizsə, evinizə gətirəcəyiniz adamları seçərkən mütləq diqqət etməlisiniz. Bu insanların sizə zərəri toxuna bilər. Evinizdə çox ilan varsa və siz bu ilanlardan qorxmursunuzsa, evinizdə günah işləri görməkdən çəkinməyəcək insanlar var deməkdir.
İlanların evinizə girib çıxdığını və sizə zərər vermədiyini görmək, qohumlarınız arasında düşmənləriniz ola biləcəyinə işarət edir. Əgər yuxunuzda gördüyünüz yer sizin eviniz deyilsə, o bu düşmənlər ailə yaxud qohumlar arasından deyil.

Yuxuda Yolda İlan Görmək

Yuxuda yolda İlan görmek Düşməninin çöldə olduğuna və bir mövzu ilə bağlı onla qarşılaşacağına və daha diqqətli əsəblərini cilovlaması lazım olduğuna işarədir.

Küçədə İlan

Küçede yaxud heyetde gezen ilanlar görmek, olduğunuz mühitdə pis hadisələr baş verəcək deməkdir. Bu yer düşmən təcavüzünə məruz qala, hər hansı bir fəlakətdən zərər görə bilər.

Yuxuda Uzun İlan  Görmek

Yuxu ilanın çox uzun və iri olması, sizi narahat edən və sizə qorxu verən bəzi şeylər olduğu şəklində şərh olunur. Digər bir yuxu yozumuna görə də ailə içindən bir nəfər sizə qarşı saxladığı düşmənçiliyə işarə edir.İri və uzun ilanın bir digər yozması da, düşmənin qonşularınızdan biri olmasıdır.
Əgər bu iri, uzun ilan yuxunuzda sizindirsə, yaxın vaxtda var dövlət qapıları sizin üzünüzə açılacaq deməkdi. Belə bir ilan övlad sahibi olmağa işarə edə bilir.

Yuxuda İlanla Danışmaq

Yuxunuzda bir ilanla danışdığını görmek, sizə düşmən olan bir adam bu düşmənçilikdən imtina edəcəkdir. İncik olduğunuz bir dostunuz yaxud qohumunuz ilə də barışa bilərsiniz. Yuxuda ilan ile danışmaq üçün aparılan bir başqa yozuma əsasən, sizin xeyirinizə sonlanlanacaq hallar ilə üzləşə bilərsiniz.Yuxunuzda ilan sizinlə pis danışır və xoş olmayan sözlər işədirs , düşməninizlə mübahisəyə edə biləcəyiniz mənasına gəlin çıxır.

Yuxuda Buynuzlu İlan Görmək

Yuxuda buynuzlu ilan görmek; Dırnaqlı, pəncələri və buynuzları olan ilan,pis niyyətli, qısqanc və böyük bir düşmənə şərh olunur.

Yuxuda Ağıza İlan Girməsi

Yuxunuzda ilan ağzınıza girerse, məlumat bazanız güclənəcək və savadınız getdikcə artacağı kimi yozulur. Kurslara yazıla, yeni təhsil imkanlarına malik ola bilərsiniz. Bu yuxu yozması digər bir cəhətdən insanın daxili dünyasında yeni şeyləri kəşf edəcəyi kimi də şərh edilir.

Yuxuda Zınqırovlu İlan Görmək

Yuxuda Zınqırovlu ilan görmek, tək yaxud yoldaşları ilə yola çıxar yada ki oxşar başqa bir yerdə qalır.

İlanın Yanında Durması

Yuxunuzda bir ilan başınızın üstünde dayanırsa, dövlət qapısında bir işiniz müsbət nəticələnəcək deməkdir. Davam edən bir məhkəmə işiniz varsa, sizin xeyirnizə nəticələnır. Hər hansı bir sənəd gözləyirsinizsə, qısa müddətdə əlinizə keçər. Dövlətlə olan işlərdə qısa müddətdə həll olar.

Yuxuda Qızıl İlan görmək

Yuxunuzda qızıldan və ya gümüşdən düzəldilmiş bir ilan görmüsüzsə, xeyirli işlərlə məşğul olacaqsınız deməkdir. Bu yuxu, təkcə iş həyatına işarə etmir. Gündəlik həyatınızda sizə xeyri dəyəcək insanlarla qarşılaşacaqsınız.

Yuxuda İlan Başı Kəsmək

Yuxuda ilan başı kəsmek: xeyirinin bitdiyi yerdə dostluğu bitirən bir insan kimi yozulur. Bu yuxu düşməni üçün böyük bir fəlakətə işarədir.

Yuxuda Uçan İlan Görmek

Yuxusunda bir ilanın uçaraq yüksək bir yerə çıxdığını görmək işlərinin səmərəliliyi, əlaqələrinin gözəlliyi ilə xoşbəxt bir həyata yozulur.

Yuxuda İlan Tutmaq

İlanı tutduğunu və ilanın əhlilləşdirdiyini və onu saxladığını görmek güc, vəzifə və səlahiyyət sahibi olub, var-dövlət artırmağa işarə edir.

Yuxuda Suda İlan Görmək

Yuxuda Suda ilan görmek, Əlinə gözləmədiyi bir işdən pul keçir. Bəzən bu yuxuni görən, bir bəlaya düşər.

Yuxuda Burnundan İlan Çıxması

Var-dövlət və pula şərh olunur. Bu yuxunu görən şəxsin borcu varsa borclarından xilas olmasına işarədir.

Yuxuda Cibinden İlan Çıxması

Halidül-Isfahani şərhinə əsasən: Yuxuda Cibindən ilan çıxdığını görmek, bu yuxu görən oğlu özünə düşmən olur. Yastığı yaxud yatağı üzərində bir ilan öldürdüyünü görənin həyat yoldaşı vəfat edir.

Yuxuda Uçan İlan Görmek

Yuxunuzda gördüyünüz ilan əgər uçursa, yaxın vaxtda sıxıntılı günləriniz son tapacaq, fikrini çəkdiyiniz problemlər asanlıqla həll ediləcəkdir. Bu yuxu yaşayacaqsınız sevinc və xoşbəxtlikdən xəbər verir.
Bir başqa rəvayətə əsasən düşməniniz sizdən uzaqlaşacaq deməkdir.

Yuxuda İlan Sığallamaq

Yuxuda İlana sığal, tumar çekmek; Bir ilanla məşğul olduğunu görən, düşməndən zərər görür. Yuxuda ilanı sığalladığını görmək, düşməninə kömək etmək və onun gördüyü bir işi onu əvəzinə həvəslə görmək deməkdir.

Yuxuda Ağzından İlan Çıxması

Yuxuda Ağzından ilan çıxdığını görmek, pis və ağır bir söz deyir və ondan zərər görür. Bu yuxu görən adam düşməni ilə mübahisə edir və düşməninə pis sözlər sərf edər.

Hündür Yerdə İlan Görmək

Yuxunuzda bir ilan dırmaşaraq hündür bir yerə çıxarsa, çətinliklərdən xilas olarsınız. Xoşbəxt günlər sizi gözləyir demekdir. Rahata və fərəhə yaxın vaxtlarda qovuşacaqsınız. Yuxunuzda hündür yerdən bir ilanın düşdüyünü görsəniz, o yerə lider olacağınız bir vəzifə tutarsınız.

Yuxuda İlanla Boğuşmaq

Yuxunuzda ilan ile boğuşdunuzu görmüsünüzsə, düşmənlə mubahisə yaxud dava etmək etməkdir. Əgər ilana qalib gəlirsinizsə düşmənizi məğlub edəcəksizniz deməkdir. İlanın qələbə əldə etməsi isə düşməniniz tərəfindən sizə zərər gələcəyinə işarədir.

Kobra İlanı Görmek

Məhəbbətdə xoşbəxtliyə və ailədə təhlükəyə Kobra ilanı sancması; Pis dostlardan yaxud dostluqlardan uzaq durmağınız lazım olduğuna, əks təqdirdə zərər görməyinizə işarədir.

İlan Ovlamaq

Yuxuda ilan ovlamaq düşməninə hiylə etməklə, düşmənlərindən bir şeylər əldə edəcəyinə yozulur.

Üzen İlan Görmek

Yuxuda bala ilanların suda qıvrıla qıvrıla üzdüyünü görmek canınızı sıxan hadisələrin şücaətinizi pozacaq bir səviyyəyə gələcəyinə işarə edir. Yuxuda tərpənməyən ilan görmek, bir düşməninizin fərqinə varacaqsınız amma onun sizə zərər verməyəcəyi mənasına gəlir. Yuxuda getdikcə böyüyən bir ilan görmek, şübhələrinizi çox fikir verib mənasız bir şəkildə onları böyüdəcəyiniz mənasına gəlir. Yuxunuzda ilan tutduğunuzu görmüsünüzsə, həyatda nədən qorxursunuzsa ondan arxayın olarsınız. İlanı yiyələnib ondan qorxmadığını görmək yüksək dərəcələrə çatacağına və bunun həyatında müsbət dəyişikliklər gətirəcəyinə işarə edir. Yuxuda böyük ilan böyük və güclü düşmənə, kiçik ilan zəif düşmənə işarə edir. Böyüklüyünü başa düşmək üçün ondan nə qədər qorxduğunu nəzər alın.

İlan Bişirmək

Yuxuda ilan bişirmek; yuxuda İlan ətini bişirib yemək, düşməninə qarşı qələbəyə,  halal mala sahib olur.

Yuxuda Qolda İlan Görmək

Yuxunuzda, qolununda yaxud boğazınızda olan açıq rəngli kiçik bir ilan görmüsünüzsə, bu sizə fayda gətirəcək bir pul yaxud mal sahibi olacağınız mənasına gəlir.

Boyuna İlan Dolanması

Yuxuda boynuna ilan dolanması Adamın yuxuda boğazına bir ilanın dolandığını olduğunu görmek, malının zəkatını vermədiyinə əlamətdir.

Yuxuda Ayaqlı İlan Görmək

Yuxuda Ayaqlı İlan Görmek; Düşmənin gücünə və qüdrətinə, şərh olunur. Ayaqları olan ilan görmek, əgər ilanlar ətrafında toplanıbsa qohumlarının özünə düşmən olduqlarına şərh olunur.

Qıvrılmış İlan Görmək

Yuxuda qıvrılan İlan görmek, xilas olması çətin olan duyğusal enerji və əlaqələri ifadə edir.

Yuxuda İlan Almaq

Yuxunuzda ilan aldığınızı görmüsünüzsə, bir ilan sahibi olub ondan qorxmadığını görənin xalq içində qiyməti artır. Yuxuda ilan aldığını görmek, düşmən sahibi olmağa da yozulur.

Yatan İlan

Yuxuda yatan ilan görmek; sakit, məqam gözləyən, yatmış bir düşmənə yozulur.

Yuxuda İlan Balığı Görmək

Yuxuda İlan balığı görmek, Bəla gələcəyinə yaxud bir daha geri qayıtmayacağı bir səyahətə getməsinə, gözəl əxlaqlılar üçün gözəl və dindar bir qadınla evlənib ailə qurmağa yozulur.

Yuxuda İlan Əzmək

Yuxuda ilan ezmek, ölü ilan görən, düşmənin şərindən qorunur. Bir ilanı öldürüb parçaladığını görən, düşməninə qalib gəlib ondan haqqını alır.

İlanların Üstünde Gezmek

Yuxunuzda yerdə çoxlu ilan var və siz bu ilanların üzərində gəzirsinizsə , olduğunuz əraziyə bol miqdarda yağış yağacaqdır. Daşqın və su basma təhlükəsi ola bilər.

Yuxuda İlandan Qorxmadığını Görmək

Yuxuda İlandan qorxmadığını görmek;  Bir ilan görüb qorxmadığı halda ondan qaçdığını görən, sıxıntı və ya dərdə düşər.

Yuxuda İlan və Pişik bir yerde Görmek

Yuxuda İlan və pişiyi birlikde görmek,  pişiyin nankorluğu və sahib tanımazlığı  yuxunuzun qarışmasına və güclü düşməninizi tanımaq lazım olduğunu göstərir.

Arxadan Yaxınlaşan İlan

Yuxuda arxadan sakitcə yaxınlaşan ilan görmek, hiyləgər düşmən ilə qarşılaşacaqsınız şəklində şərh olununur. Yuxuda ilan gormek hər cür düşmən deməkdir. Çox zəhərli olduqları məlum olan gürzə, kobra, kimi ilanları görmək çox daha təhlükəli düşmən deməkdir.
 Yuxuda ilanı evdə görmək düşmənin sizə pislik edəcəyinə şərh olunur. Bu yuxu başqa bir rəvayətə görə ər-arvadın dava etməsinə işarə edir. Yuxuda dəqiq görülməyən ilanlar xəstəlik və kədəri izah etdir.

Yuxuda Oturan İlan Görmek

Yuxunuzda ilanın oturduğunu görmüsüsə var-dövlət yiyəsi edəcək qazanca, gözlədiyi kimi işlərinin yaxşı getməsinə hətta düşmənlərini təəccübləndirəcək qədər qazanc əldə etməyə yozulur.

Yuxuda Yataqda İlan Görmek

Yuxuda yataqdan ilan çıxması, evdə əziyyətə düşməyə və evində olan bir düşmənçiliyə, Yuxuda yatağında ilan görən düşməni olduğuna və daha diqqətli hərəkət etməsi lazım olduğuna şərh olunur.

Yuxuda İlan və İt bir yerde Görmek

Yuxuda İlan və iti birlikde görmek, İkisi düşmən kimi şərh olunsa da, itin sədaqəti menasını dəyişir və yuxunuz düşmənlərinizin sizə dost olması kmi yozulur.

Yuxuda İlandan Qaçmaq

Yuxuda İlandan qaçmaq düşmənin şərindən əmin olmaq deməkdir. Yuxuda qarşısındakı bir ilanı tutub onunla oynayan qorxduğu düşməndən xilas olar.

Yuxuda İlan Ağzı Görmək

Yuxuda İlan Ağzı Görmek, Çox ibadət edən, öz ideya və fikirlərini mənimsəyib dəqiq fikir və rəyini qəbul etməyən amma doğru yoldan ayrılmış olan lider bir kəsə işarə edir.

Yuxuda Sineden İlan Çıxması

Yuxuda Döşünden ilan çıxması; Xəstə üçün şəfa tapmağa, düşməni olan üçün düşmənin güc qazanmasına, düşməni olmayan üçün müvəqqəti bir sıxıntıya düşməyə işarədir.

Yuxuda Balaca İlan Görmək

Yuxuda balaca ilan görmek, Bu yuxu görənin çətinliklərdən xilas olub rahatlığa çatmasına yaxud kasıbla sonra zənginliyə qovuşacağına işarədir.

hashtags

Yuxuda qəbir görmək Yuxuyozmalar

Yuxuda qəbir görmək, insanın günahlarının bağışlanması üçün göstərdiyi səyə işarə edir. Yuxuda özünü ölmüş olaraq qəbiristanlıqda görməsi uzun ömrün göstəriricisidir. Bu  yuxunun tam əksinə, ömrü uzun olacaqdır. Əgər insan ölü qəbiristanlıqdan qaçarkən görürsə bu da yenə eyni mənaya, yəni uzun ömrə işarədir. Yuxuda ölünü qəbiristanlıqda ağlayarkən görmək, yaxşı olmayan, pis və kədərli xəbərlər eşitməyə işarə edir. Yuxuda qəbirdə ağlayan adam imanı ölən adam kimi dəyərləndirilir. Bunun tam əksi olaraq, yuxuda ölünün gülməsi, eşidiləcək olan gözəl, xeyirli və sevindirici xəbərlərə işarə edir. Belə desək, sevdiyiniz birinin pis, yaxud ölümcül xəstəlikdən xilas olması kimi yaxşı hadisələr ilə üzləşə bilərik. Əgər qəbir köhnədirsə və ətrafında insanlar yoxdursa o halda bu bir ayrılığa, ya da tənhalığa işarə edir. Yuxuda qəbir görmək həmçinin dünyadan əlini üzməyə də işarə edə bilir. Bundan başqa qəbir zinakar bir qadın mənasına da gələ bilir.

Yuxuda qəbir sulamaq

Yuxuda qəbir sulamaq bir övlad sahibi olmağa əlamət edir. Yuxusunda bir qəbiri sulayan yaxud qəbirin üzərinə gül əkən insanın bir uşağı olacağına işarət edir. Əgər yuxuda öz qəbirinin üzərinə quşlar su içmək üçün gəlibsə və o qəbirdə su yoxdursa, qəbir sahibinin ruhunun dua istədiyinə işarə edir.

Yuxuda qəbirstanlıqda olduğunu görmək

Subay bir adam yuxusunda qəbiristanlıq ziyarəti edirsə və qəbir daşlarına baxırsa, bu, o insanın ömrünün uzun olacağına işarə edir. Əgər bu yuxunu subay bir adam görsə o zaman yuxusunun mənası və boş bir həyatı göstərir. Yuxuda qəbiristanlıq səfəri zamanı qəbir daşlarının üzərindəki yazıları oxumaq da eyni cür yozulur.
Yuxusunda adamın özünü qəbiristanlıqda görməsi o adamın yaşadığı bir peşmançılığa işarə edir. Bu şəxsin törətdiyi bir cinayət yaxud etdiyi bir səhvə görə keçirdiyi peşmanlığı göstərir. Bəzən də bu yuxu görən adamın günah işlədəcəyinə yaxud bir yolunu itirərək səhvlər edəcəyi şəklidə şərh edilir. Qəbiristanlıqda olan şəxsin əlinə böyük miqdarda pul keçər və bu pulla müxtəlif yerlərdə özünə evlər yaxud mülkər alaraq var dövlət sahibi olar.

Yuxuda qəbir düzəltdirmək

Əgər bir adam yuxusunda qəbir qazdığını, yaxud qəbir tikdirdiyini görürsə yaşadığı yerdə bir ev tikdirəcəyinə işarə edir. Yuxuda özünə qəbir götürmək isə üzün ömrə işarədir. Sağlam və uzun bir ömrü olacağı mənasına gəlir. Əgər bir qadın yuxusunda qəbrə daxil olursa, bu bir izdivaca, əgər bir kişi yuxusunda qəbrə daxil olursa bu da məhz yaşanacaq bir sıxıntıya yaxud həbsə işarət edir. Qəbiristanlıqda torpaq qazmaq uzun bir həyata, üzərində yaşıl otlar bitmiş bir qəbir isə o qəbirdə yatan adamın rəhmət içində olduğunü gösətirir.

Yuxuda qəbir almaq

Yuxuda qəbir almaq, yaxşı bir münasibətin baş tutacağını göstərir. Yuxuda ölmədən əvvəl özü üçün qəbir yeri almaq və özünə məxsus olduğu bilinsin deyə, üstünə adını və soyadını da yazırmaq, bu yuxu sahibinin tanıdığı bir qadınla ailə quracacağına işarə edir.

Təmiz qəbir görmək

Təmiz qəbir keçmişə əlamət edir. Yuxusunda təmiz qəbir görən şəxsin keçmiş vaxtlarda gördüyü bir işə görə əlinə küllü miqdarda pul keçəcəyinə işarə edir. Bir borc, keçmişdən gələn pul mənasına gəlir. Bu borc, birlikdə iş görülən şəxsdən, yaxud işləyib alınmayan maaşı göstərə bilər.

Yuxuda qəbir daşı görmək

Subay bir şəxs yuxusunda qəbiristanlığa gedirsə və qəbir daşlarına baxırsa, bu o insanın ömrünün uzun olacağına işarə edir. Bu yuxunun sahibi evlilik yaşına çatmış bir subaydırsa, onda yuxu sahibinin həyatını artıq münasib bir şəxslə birləşdirməli olduğuna işarə edir. Yuxuda qəbiristanlıq ziyaretinde qebir daşlarının üzərindəki yazıları oxumaq da eyni cür yozulur.

Qəbir qazmaq

Yuxuda qəbir qazan insan real həyatda bir ev tikdirir yaxud ev alır. Xüsusilə ev sahibi olmaq istəyənlər üçün bu yuxu geniş, rahat yaşayacaqları və xoşbəxt olacaqları bir ev mənasına gəlir. Subay şəxslər üçün isə bu yuxu yaxın zamanda evlənib ailə qurmaq kimi yozulur.

Yuxuda qəbirlərin arasında gəzmək

Yuxusunda qəbir arasında gəzdiyini görmək, əqidəsiz və xürafələr ilə məşğul olan, insana heç bir faydası olmayan şəxslərin evinə girib çıxmağa, belə adamlarla oturub durmağa və vaxt keçirməyə işarədir. Yuxusunda qəbirlər arasında dolaşan kimsə faydasız əməllər edir yaxud həyatını boş işlərlə keçirir. Bu yuxu bəzən də dinə zidd elm öyrənməyə və ya bütün ömrü boyu lazımsız, boş işlər ilə məşğul olmağı göstərir.

Yuxuda qəbir örtmək

Yuxusunda qəbri örtən şəxs əgər xəstədirsə tezliklə şəfa tapar və ya xəstəxanada yatırsa yaxın zamanda yaxşılaşaraq oradan çıxır və evinə sağlam bir vəziyyətdə qayıdar. Bu yuxunu sağlam bir insan görərsə, ömrü boyu sağlam olacağına və çox böyük problemlər yaşamadan və böyük sıxıntılar keçirmədən ömrünü başa vuracağına işarə edir. Yuxuda qəbir örtmək bəzən də sirrləri gizli saxlamağa, etibarlı və düz danışan bir şəxsə dəlalət edir.
Yuxuda qəbirstanlıqda olduğunu və insanların öz üzərinə torpaq atdıqlarını görmək, adamın əlinə keçəcək mala, mülkə, var dövlətə və pula şərh olunur. Bu səbəblə belə bir yuxu görən kimsə işindən bərəkət görür və əldə etdiyi qazancla da özünə mal mülk alır. Bu yuxu sərvət sahibi olmağa, zənginləşməyə və çətinliklərdən xilas olub rahatlaşmaq kimi şərh olunur.

Yuxuda qəbir qazan görmek

Yuxuda qəbir qazan bir şəxs adətən mal sahibi varlı bir adamdan xəbər verir. Bu yuxu yaxında belə bir adamdan daşınmaz əmlak almağı yaxud onun hesabına istədiyiniz evə sahib olmağı göstərir. Digər bir yuxu yozmasına əsasən isə qəbir qazan adam hər kəsin hörmət etdiyi, var dövlətli bir adamdır. Yuxu sahibi belə bir adam ilə tanış olaraq ondan kömək görər yaxud onun yanında işləməyə başlayar.

Yuxuda Müsəlman qabirstanlığı görmək

Yuxusunda Müsəlman qəbiristanlığı görmək, bir millətin sahib olduğu orduya, o ordunun gücünə və əsgərlərinə və bəzən də müharibə hazırlıqlarına işarədir. Müsəlman qəbiristanlığı əgər kafirlərlə mübarizə edən bir qrup Müsəlman varsa tezliklə qələbəyə nail olacaqlarına və bütün döyüşün Müsəlmanların xeyrinə başa çatacağına işarədir. Başqa bir yuxu yozmasına əsasən isə insanın qəlbinin nə qədər təmiz və saf olduğunun göstəricisidir.

Yuxuda ölü ilə gülüb oynamaq

Qəbirstanda xoşa gəlməz bir hərəkət olan gülmək yaxud oyun kimi hərəkətləri etmək ümumiyyətlə günah işi görməyə, fasiq və hiyləgər insanlarla bir arada olmağa işarədir. Bu yuxu insana edilən bir xəbərdarlıqdır. Davranışlara diqqət yetirilməsi lazım olduğunu və əgər edilməsə qısa müddət ərzində bəla yaxud fitnə ilə üzləşəcəyini gösərir. Bu yuxunu görən şəxs axirətdən tamamilə uzaqlaşaraq dünyaya və dünya malına həvəs salır.

Yuxuda qəbiristanlıq ziyarətində olmaq

Yuxuda bir qəbiristanlığı ziyarət edən şəxs həbsdə olan bir yaxınını ziyarət edir. Bu yuxu insanın məhbus olan bir tanıdığına bəzən də o şəxsin azadlığa qovuşmasına işarədir. Yuxuda qəbiristanlığa getmek bəzi yozumlara əsasən isə xəstə ziyarətinə yaxud narahat olan bir insanın ehtiyaclarını qarşılayaraq ona kömək etmək şəklində şərh edilir.

Yuxuda bir qebiri başqa bir yere köçürmek

Yuxuda bir məzarı başqar yerə aparan şəxs özünə yaxud uşaqlarına o  həmin ərazilərdə ev qismət olar. Bu yuxu var dövlət sahibi olmağa, varlanmağa və maddi sıxıntılardan xilas olmaq kimi yozulur. Başqa bir yuxu yozmasına əsasən isə səyahətə çıxmaq, bir şəhərdən başqa bir şəhərə köçmək yaxud uzaq qohumlara qonaq getməyə işarə edir.

Yuxuda ailə qəbirstanlığı görmək

Yuxusunda ailə qəbiristanlığı yaxud ailesindən bir çox insanın dəfn edildiyi bir qəbirstanlıq görən şəxs arvadı və uşaqları ilə birlikdə uzun və gözəl bir ömür keçirər. Bu yuxu adətən yaxşıqılıqlara, göz aydınlıqlarına, xeyirlərə yozulur. Ailə daxilindəki xoşbəxtliyə, bütün bir ailənin rahat, birlikdə və həmrəylik içində yaşamasına, ailəvi problemlərin həll edilməsinə və yuxu sahibinin həyat yoldaşı ilə arasının daim yaxşı və gözəl olmasına əlamətdir.

Yuxuda diri diri qebire qoyulmaq

Yuxuda kiminsə ölmememiş, diri-diri basdırılması, yaxud qebire girdiyini görmek,  qadın üçün yaxın zamanda istədiyi kimi bir adam ilə qarşılaşaraq evlənmək mənasına gəlir. Bu yuxu cavan oğlanlar üçün quracağı ailəyə, yaxşı xasiyyətli və şirin sözlü bir xanıma işarə edir. Evli kişilər üçün bu yuxu iş həyatında üzə çıxacaq mənfi proseslərə işarə edir.

hashtags
Yuxuda qebir görmek nece yozulur, qebirin menası nedir, yuxuda qebir görmek üçün etraflı yuxu yozmasi

Yuxuda gəlinlik görmək - yuxuyozma

Yuxuda Gelinlik Gormek Yuxuda Gelinlik Görmək Yuxuda gəlinlik görmək yuxu sahibinin içində olduğu vəziyyətə görə fərqli şəkil...