1 Mayıs 2019 Çarşamba

Yuxuda İt Görmek- yuxuyozma

Yuxu Yozmalari Yuxuda İt Gormek

Yuxuda İt Görmek


Yuxuda it görmək; zövq və sefaya düşkün kimsəyə, insanın əmr nəfsinə, hal və hərəkəti yaxşı olmayan alimə işarə edər.


- Bir itin özünə hücum görmək, başqası üçün pis söz söyləyən bir adama dəlildir.

- Əgər it sevimli və əlinizi yalıyorsa, şansınızın açıq olacağına işarədir.

- Havlayan it şirret və həddindən artıq tamahkar insana.

- İt dişləməsi yaxud tırmalaması düşməndən görüləcək zərərə yaxud xəstələnməyə.

- İtin paltarını yırtması axmaq bir kimsənin edəcəyi dedi-qoduya.

- İt balası sevimli bir uşağa.- Axmaq bir kimsənin yitiğine.

- Ev iti zalım bir düşmənə.

- Ov iti əldə ediləcək mənfəətə.

- Təzim, əhli üçün idarəçiliyə, digərləri üçün güc və varlıq sahibi olmaqla birlikdə insanlıqdan payı olmamağa.

- İti öldürmək düşmənə qalib gəlməyə.

- Itlərlə birlikdə havlamak məqsədin hail olmasına.

- Ov itlərinin ova çıxması, insanların birlikdə edəcəyi bir iş və hərəkətə yaxud hər kəs üçün xeyirli inkişaflara.

- Ov itlərinin şəhərə dönmələri səssizlik və işsizlikdən.

- İtlər dünya əhli insanlara, təhlükəsizlik güclərinin köməkçilərinə, gözətçiyə yaxud bidət sahibi kimsəyə.

- İt əti yemək düşməndən gələcək mala yaxud ona qalib gəlməyə.

- Çoban iti, ev xalqını pisliklərdən qoruyan və qonşuları ilə yaxşı dolanan insana.

- Itlərlə söhbət etmək gizlənməyə.

- Ev iti, sadiq olmaqla birlikdə alçaq yaratılıştı gözətçi yaxud köməkçiyə.

- İtin yediyi yalı görmək, malını başqasından qısqanan xəsis və acgöz bir kimsəyə.

- Qorxu və həbsə; bu iti şəhər içində görmək vəkilliyinə yeniləməyə dəlalət edər.

- Yuxuda özünə it aldığını görmək, onun digər insanlarla xoş söhbətlər etməsinə şərh olunar.

- İtin ısırdığını görmək, bir yaxşı yoldaşınız səbəbiylə çətinlik yaşayacağınıza işarədir.

- Özünü itlər uluyor və ya havlıyorsa istəklərinin reallaşacağına və güvən içində olacağına şərh olunar.

- Əgər itləri öldürdüyünü görsə, düşmənlərini alt edəcəyinə şərh olunar.

- Yuxuda özünə it aldığını görmək, onun digər insanlarla xoş söhbətlər etməsinə şərh olunar.

- İtin ısırdığını görmək, bir yaxşı yoldaşınız səbəbiylə çətinlik yaşayacağınıza işarədir.

- Özünü itlər uluyor və ya havlıyorsa istəklərinin reallaşacağına və güvən içində olacağına şərh olunar.

- Əgər itləri öldürdüyünü görsə, düşmənlərini alt edəcəyinə şərh olunar.

- Çirkin it, bir düşməniniz olduğunun işarəsidir.

- Əgər it sevimli və əlinizi yalıyorsa, gerçək dostlara sahib olacağınız mənasını verər.

- İt sevənlər üçün yuxu dost, sevməyənlər üçün isə düşməndir.

- Yuxuda it, sədaqətlə təbir olunur.

- Yuxusunda bir itin özünə hücum, lakin ısırmadığını görmək, düşmənlərinin özünə xarici bilediklerine, lakin zərərləri toxunmayacağına dəlalət edər.

- Bir itin özünü ısırdığını və paltarlarını parçaladığını görmək, işində özünə rəqib olan kəslər tərəfindən sıxışdırılaraq, zərərə uğratılacağına işarədir.

- Bir itin özünün yanına gələrək, əllərini yaladığını və batıq səslə havladığını görmək.

- Özünü alt etmək istəyən rəqiblərinin yola gəldiyinə və onunla razılaşmaq istədiklərinə dəlalət edər.

- Yolda gedərkən bir neçə itin hücumuna uğrayıb, onlarla mübarizə edərək, hamısını qaçırdığını görmək, evində ev xalqı tərəfindən pis qarşılanacağına lakin onları söylədiyi sözlərlə inandıracağına dəlildir.

- Dişi bir itin xarici balasını verdiyini görmək, uşaqları varsa, onlardan xeyir görəcəyinə, bekarsa halal süd əmmiş bir qadınla evlənəcəyinə işarədir.

- Dişi it inadçı və pis ürəkli bir qadındır.

- Yuxuda bir dişi itin bir kişi iti kovaladığını görmək, belə bir qadının şərinə uğrayaraq, xalqa alçaq olacağına, iki itin bir xarici iti təqib etdiklərini görmək pis yola tabe olmuş bir qadınla bir kişini əlindən tutub onları xeyirli bir şəkildə evləndirəcəyini dəlalət edər.

- Yuxuda bir çoban iti bəslədiyini görmək, düşmənləri varsa özündən çəkindiklərini, yaxud ev xalqının özü haqqında böyük hörmətləri olduğuna işarədir.

- Bir ev iti olduğunu və onu bağçasında və ya prospektdə gezdirdiğini görmək, o kimsənin kefinə düşkün və mərhəmətli bir adam olduğuna dəlalət edər.

- Ov iti bəsləyən kimsə, nümayişi sevən bir adam olaraq təyin olunar.

- Küçədə sürü halında havlayarak gedən itləri görən, içində bəslədiyi bütün istəklərinə qovuşar.

- Yuxusunda özünün birdən-birə bir it olduğunu görmək, onun başqalarına qarşı çox qürurlu və çox məğrur davrandığına işarədir.

- Evvelce it olduğu halda, birdən-birə insan olduğunu görmək, tövbə və istiğfar etməyə və Allahın qadağan etdiyi hər şeydən əl ətək çəkməsi tələb dəlalət edər.

- Yuxusunda bir iti kəsərək onun ətini yediyini görən kimsə, düşmanından üstün olar, lakin əlinə haram mal keçər.

- Sus iti bəsləmək, yoldaşıyla arasının yaxşı olmadığına işarədir.

- Yuxusunda bir bəzək itini qucağında daşıdığını görmək, yoldaşına xəyanət etdiyinə dəlalət edər.

- Yuxusunda it südü içdiyini görmək.

- İtini taşmasından tutaraq, zorla çəkib apardığını görmək.

- Özünə kömək üçün bəzi kəslərin başvuracağına işarədir.

- Bəzilərinə görə; yuxuda it görmək, düşmənliyində belə yaxşılıq və şəfqət olan biri ilə; dişi it görmək isə, xasiyyətsiz və sonunda bəla olacaq bir qadınla təbir olunur.

- İtin özünü ısırdığını görən, düşmanından pis bir rəftar görər.

- İtin ağızının suyundan paltarının pislendiğini görən, düşmanından eşidəcəyi sözə görə kədərlənər.

- Itə çörək doğradığını görənin ruzisini bol olar.

- Yatmaqda olan bir iti başı altına yastıq kimi qoyduğunu görmək, içlərində əhəmiyyətsiz çətinliklər olacağına və düşmənə inandığına dəlalət edər.

- İt südü qorxu və düşməndən çekinmektir.- İtin özündən qaçdığını görmək, düşmənin özündən qaçıb qarşısına gəlməkdən çəkindiyini işarədir.

- Yuxuda ov iti ilə avlandığını görən, düşmən olduğu irəli sürülən bir adamdan mənfəət görər.

- Bir ov itini yarımdan kovduğunu görən, fayda görəcəyi bir düşmənini uzaqlaşdırar.

- Yuxuda it görmək iki şəkildə təbir olunar: Sahibi olduğu xidmətçilər, məğlub etdiyi düşməni.

- Zərərli it, yuxu sahibi üçün zərər verəcək düşmən; oynamaq və əylənmək üçün bəslənən sus iti, dad almaqla, sevgi və sevinclə şərh olunar.

- Yuxusunda bir it satın aldığını və ya özünə hədiyyə edildiyini görmək, aliment barəsində akrabasından bəziləri ilə aralarında dolanışıqsızlıq və ayrılıq olub, sonradan hamısının keçəcəyinə dəlalət edər.

- Yuxuda it görmək dörd şəkildə təbir olunar: Alçaq bir düşmən, tamahkar bir adam, çirkin bir xidmətçi, cahil bir adam.

- Yuxuda qara bir itin uluduğunu görmək, xəstəliyə dəlalət edər.

- Əgər it ürürse o adı kimsənin həddi aşaraq pis və tamahkar olduğuna işarədir.

- Bir kimsə yuxuda özünü bir it ısırdığını və ya tırmaladığını görsə, o kimsəyə hiss etdiyi acı qədər düşmanından bir zara çatar.

- Bəzən yuxu sahibi xəstələnər.

- Dişi it, inadçı və pis bir qövm və qəbiləyə mənsub adı bir qadındır.

- Evi qoruyan itlər adamın xanımım, əşya və evini qorumağa işarədir.

- Qadın üçün, xəstəliyinin artmasına, zərərə və bəzi əşyasının getməsinə işarədir.

- Havlayan bir it, yaxın dostlarınızın tövsiyələrini nəzərə almanız lazım işarəsidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yuxuda ilan görmək-yuxuyozma

Yuxuda ilan gormek Yuxuda ilan görmək Yuxuda ilan görmək  hər cür düşmən deməkdir.Yuxuda ilan görmək, hiyləgər bir düşmənlə təbir olunur. Yu...